Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

uczelnia niepubliczna, Wrocław

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna powstała w 2006 roku na bazie Zespołu Szkół Policealnych, założonych w 1991, w których realizowano kierunki: kosmetyczny, charakteryzacji i wizażu, masażu, fizjoterapii i ratownictwa medycznego. Na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2006 r. Uczelnia została wpisana do rejestru Niepublicznych Uczelni Polskich i od 01 października 2006 r. prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia. W kolejnych latach rozszerzano ofertę o nowe kierunki studiów pierwszego stopnia.

ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław
www.nwsm.pl/

Kierunki studiów - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

studia I stopnia

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69; Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

NWSM we Wrocławiu - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim