Wyższa Szkoła UNI-TERRA w Poznaniu

Wyższa Szkoła UNI-TERRA w Poznaniu

Wyższa Szkoła Uni–Terra należy do grupy Uni-Terra, działającej na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty i składającej się ze również ze szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków kształcenia nauczycieli i fundacji działających w obszarze edukacji.

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Uczelnia aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i akademickim regionu, realizując programy takie jak „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami”, “Staż Sukcesem Naukowca – II edycja” czy “Wykluczamy wykluczenie”. Daje również studentom możliwość zdobycia umiejętności zawodowych w ramach praktyk studenckich prowadzonych za granicą w ramach programu Erasmus+.

Kierunki studiów

studia I stopnia

  • DIETETYKA
  • PEDAGOGIKA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, Wyższa Szkoła UNI-TERRA w Poznaniu

Również w Poznaniu

Zbliżające się wydarzenia