Kierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia sportowe

Wychowanie fizyczne w Katowicach

Studia na kierunku wychowanie fizyczne proponuje kandydatom Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej.

Absolwent studiów na kierunku wychowanie fizyczne na AWF w Katowicach przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.

Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie w danym sporcie oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora

specjalności

  • wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej;
  • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna.

Rekrutacja na studia

W rekrutacji na kierunek sport uwzględnia się wyniki egzamin sprawdzającego sprawność fizyczną. Obejmuje on sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej wybranej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Pod uwagę bierze się również wyniki matury z trzech przedmiotów, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik.

Kierunek wychowanie fizyczne w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia sportowe Katowice. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia