Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia sportowe

Studia sportowe w Lublinie

Studia sportowe w Lublinie to mały wybór kierunków. Można polecić studia na kierunkach: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), oraz kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, który proponuje Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Studia sportowe w Lublinie to w wariancie najczęściej spotykanym na uczelniach, pojawiają się w ofercie Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola jako kierunek wychowanie fizyczne. Może kandydatów zainteresować jednak również propozycja unikatowych kierunków: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana oraz hipologia i jeździectwo z oferty, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, prowadzony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów.

Studenci poznają zasady organizowania i zapewniania bezpieczeństwa wędrówek pieszych, rajdów, obozów sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, także z udziałem zwierząt. Przygotowują się również do uzyskania uprawnień instruktora sportu. Absolwent legitymuje się poszerzonymi umiejętności animowania aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i zawodowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana jest przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych zgodnie z panującymi trendami społeczno-gospodarczymi uwzględniającymi wzrost świadomości społecznej z zakresu wpływu aktywności fizycznej, w tym agroturystyki kwalifikowanej, na zdrowie i rozwój człowieka.

Perspektywy zawodowe:

 • ośrodki sportowe,
 • kluby sportowe,
 • instytucje samorządu terytorialnego (rekreacja i agroturystyka),
 • organizacje non-profit,
 • specjalista w zakresie organizacji i rozwoju kultury fizycznej,
 • animator czasu wolnego dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz starszych,
 • ośrodki jazdy konnej,
 • ośrodki sportów wodnych.

Wychowanie fizyczne w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia na kierunku wychowanie fizyczne, które proponuje Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, kształcą nauczycieli, instruktorów i trenerów sportowych. Przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zalet studiowania na tym kierunku jest wiele, w tym między innymi to, że młodzi ludzie uprawiający wyczynowo sport w lubelskich klubach oraz klubach funkcjonujących w miastach i miejscowościach położonych wokół Lublina mają możliwość edukowania się nie rezygnując z reprezentowania barw swoich macierzystych klubów. Mogą bowiem dojeżdżać na zajęcia w AWP praktycznie z miejsca swojego zamieszkania. Jest to także szansa dla instruktorów sportu i nauczycieli o podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe mają możliwość korzystania z indywidualnego toku studiów.

Zajęcia prowadzone są zarówno w salach wykładowych i obiektach należących do uczelni jak i halach, basenach i boiskach należących do innych ośrodków sportowych znajdujących się w Lublinie.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel w szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych,
 • pracownik w organach samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
 • trener w klubach sportowych, centrach rekreacyjnych i odnowy biologicznej,
 • instruktor sportu,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. trener personalny).

Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek hipologia i jeździectwo, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, daje możliwość realizowania szerokiego, ale ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu.

Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

Absolwent studiów I stopnia będzie charakteryzował się wiedzą rolniczą i umiejętnościami potrzebnymi do prowadzenia ośrodków hodowli i użytkowania koni, hodowli innych zwierząt, prowadzenia gospodarstw rolnych oraz zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. Przedmioty humanistyczne pozwolą absolwentowi nabyć poszerzoną wiedzę i zrozumienie poznawanych zjawisk i znaczenia działalności człowieka z środowisku. Absolwent będzie również posiadał wiedzę i umiejętności, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, z obszarów dotyczących ochrony własności intelektualnych, technologii informacyjnych, ekonomiki i prawodawstwa. Ponad to absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie z zakresu użytkowania koni, woltyżerki, treningu koni oraz medycznych aspektów sportu i rekreacji ruchowej.

Perspektywy zawodowe:

 • ośrodki hodowli i użytkowania koni (stadniny koni i stada ogierów),
 • ośrodki rekreacji i turystyki konnej,
 • związki hodowców koni,
 • instytucje zajmujące się utrzymywaniem i użytkowaniem koni (tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego),
 • własna działalność gospodarcza.

Dowiedz się więcej o tych propozycjach, poznaj szczegóły rekrutacji oraz zobacz jak kształtują się perspektywy zawodowe absolwentów.

Kierunki studiów sportowych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia sportowe Lublin. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe.

Czytaj również:

Sport w Katowicach

Studia na kierunku sport to propozycja, której celem jest przygotowanie…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia