Edukacja KrakówKarieraKursy i szkolenia

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – kurs na WIL PK

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację na II turę kursu Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kurs Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to propozycja Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia zadań związanych z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, który definiowany jest jako „niezależna szczegółowa, systematyczna i techniczna kontrola pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej”. Jest on formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania drogi przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dzięki takiej kontroli możliwe jest usuwanie z projektów potencjalnych przyczyn zdarzeń drogowych zależnych od drogi, jej otoczenia oraz od organizacji ruchu, a także zmniejszenie liczby, skutków i kosztów wypadków drogowych. Celem audytu jest także zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg. W uproszczeniu można audyt brd określić jako poszukiwanie optymalnych rozwiązań z uwagi na bezpieczeństwo ruchu z zachowaniem odpowiednich wag dla wszystkich kryteriów projektowania, tj. sprawności ruchu, uciążliwości środowiskowych, efektywności ekonomicznej, użyteczności społecznej oraz uwarunkowań kształtowania przestrzeni publicznej.

W ramach kursu omówione zostaną nie tylko uwarunkowania i kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej, ale rozwijane będą także w formie praktycznych ćwiczeń umiejętności właściwego stosowania różnych rozwiązań oraz prognozowania ich skutków funkcjonowania z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto przedstawione zostaną formalne procedury związane z realizacją audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które obowiązują już w odniesieniu do transeuropejskiej sieci dróg, i są zalecane w odniesieniu do pozostałej sieci.

Obowiązek wprowadzenia audytu brd na transeuropejskiej sieci dróg wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia19 listopada 2008 r. oraz ustawy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. Dotychczasowa praktyka jednoznacznie wykazała zalety audytu brd, który okazał się skutecznym i tanim narzędziem eliminacji już na etapie planistyczno-projektowym błędów rozwiązań drogowych mogących skutkować zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego wiedza w tym zakresie jest przydatna także projektantom.

Ustawowy, minimalny czas trwania kursu: 120 godzin, w tym 60 godz. wykładów i 60 godzin ćwiczeń praktycznych.

Więcej informacji na stronie: audytbrd.pk.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ / POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia