Kierunki studiów WarszawaStudia ścisłeStudia Warszawa

Fizyka – studia w Warszawie

Fizyka to przyszłościowy kierunek studiów, który otwiera absolwentom ciekawe perspektywy zawodowe, m.in. w przemyśle, instytucjach badawczo-naukowych, czy firmach z obszaru nowych technologii.

Studia na kierunku fizyka proponują kandydatom dwie warszawskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim (UW)

Kierunek fizyka, który prowadzi Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zapewnia kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale. Dostępne są dwie ścieżki kształcenia: ścieżka standardowa (dostępna dla wszystkich studentów) i ścieżka indywidualna (dostępna dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów rekrutacyjnych). Ścieżka indywidualna charakteryzuje się zaawansowanym poziomem nauczania przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz dużą indywidualizacją planu studiów przygotowywanego zgodne z zainteresowaniami studenta pod opieką mentora naukowego. Ewentualnego wyboru ścieżki dokonuje się przed rozpoczęciem kształcenia.

Zalety kształcenia na tym kierunku na UW to m.in.:dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych; możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW; praktyki zawodowe w ramach studiów; przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych zgodnie ze standardami kształcenia (tj. po magisterium z fizyki).

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w firmach komputerowych, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu.

Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Studia na kierunku fizyka na UKSW w Warszawie to znakomita szkoła myślenia praktycznego oraz ścisłego. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach, w których studenci, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadzają eksperymenty z dziedziny nauk fizycznych.

Studenci fizyki na UKSW mają indywidualny, przyjazny kontakt z wykładowcami, którzy przekazują im wiedzę i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów badawczych w wielu dziedzinach, niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Odpowiednio ułożony plan zajęć już od pierwszych lat studiów pozwala pogodzić naukę na Uniwersytecie z pracą zawodową.

Fizyka znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska. Czyni to kierunek przyszłościowym. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w roli analityka systemowego, specjalisty w zakresie energetyki czy eksperta w ośrodkach badań kosmicznych i związanych z astronomią, czy astrofizyką.

Absolwenci fizyki na UKSW mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach badawczo-naukowych,
  • laboratoriach medycznych i diagnostycznych,
  • firmach z obszaru nowych technologii, 
  • szkołach. 

Kierunek fizyka w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Warszawa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia