Informator maturzysty. Studia medyczne 2023/2024

Od Redakcji

“Informator Maturzysty. Studia medyczne 2023/2024” to najnowsza publikacja Akademickiego Centrum Informacyjnego, przygotowana z myślą o maturzystach, którzy po ukończeniu szkoły średniej zamierzają podjąć naukę na jednym z kierunków medycznych na polskich uczelniach.
Jako Redakcja podjęliśmy próbę zebrania w jednym miejscu informacji o studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, które klasyfikowane są w obrębie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przyporządkowanie danego kierunku nie zawsze było proste, ponieważ wiele z kierunków ma charakter interdyscyplinarny. Dobrym przykładem może być kierunek logopedia, który łączy aspekty wiedzy np. pedagogicznej i medycznej.

Studia medyczne popularne wśród maturzystów

Popularność kierunków medycznych charakteryzuje się wzrastającym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Już trzy kierunki medyczne znajdują się w gronie najchętniej wybieranych przez kandydatów. Są to kierunek lekarski, fizjoterapia oraz pielęgniarstwo. W przeliczeniu ilości kandydatów na jedno miejsce w czołówce kierunków znajdują się kierunek lekarski oraz kierunek lekarsko-dentystyczny. Skalę tej rywalizacji pokazuje zainteresowanie kierunkiem lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 (46 osób na jedno miejsce). Na szczęście na innych uczelniach wyglądało to trochę korzystniej, ale przeważnie powyżej 10 osób na jeden indeks. Tendencja ta może się zmieniać ze względu na zwiększanie limitu przyjęć na ten prestiżowy kierunek oraz przyznanie prawa do nauczania na kierunku lekarskim nowym uczelniom (np. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Uczelnie medyczne w Polsce

W Polsce kształceniem na kierunkach medycznych zajmują się zarówno uczelnie państwowe oraz niepaństwowe. Do najbardziej prestiżowych należą uniwersytety medyczne podlegające nadzorowi Ministerstwa Zdrowia. Są to:
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dodatkowo w obrębie niektórych uniwersytetów funkcjonują wydzielone jednostki administracyjne, collegia i wydziały, na których prowadzone jest kształcenie w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Kształceniem medyków zajmują się także liczne uczelnie niepaństwowe, wśród których znajdują się także te kształcące przyszłych lekarzy. Z powodzeniem kształci ich Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Studia na kierunku lekarskim proponuje Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz uczelnie warszawskie np. Uczelnia Łazarskiego.

Kierunki medyczne

Wybór kierunku studiów należy do tych decyzji, które przeważyć mogą o dalszym kształcie życia zawodowego i życia w ogóle. Warto więc poświęcić sporo czasu na rozeznanie się w ofercie uczelni i starannie ocenić własne predyspozycje, zainteresowania i oczekiwania wobec studiów. Może pomocą okaże się ich krótka charakterystyka:

Analityka medyczna

Studia na tym kierunku przygotowują do prowadzenia badań laboratoryjnych, prawidłowego autoryzowania i interpretowania uzyskanych wyników badań, jak również do współpracy z biotechnologami, farmaceutami, lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia.
Polecane
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Audiofonologia

Na tym kierunku studiów studenci poznają naukowe podstawy funkcjonowania narządu słuchu oraz technologie jego diagnostyki.

Audiofonologia z protetyką słuchu

Na tych studiach studenci poznają naukowe podstawy funkcjonowania narządu słuchu, technologie diagnostyki słuchu oraz metody jego protetyki.
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biomedycyna

Na kierunku biomedycyna studenci poznają strukturę i funkcje organizmu ludzkiego, z uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych, zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym, w warunkach zdrowia i choroby.
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biotechnologia medyczna

Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu biologii doświadczalnej – biologii komórki i molekularnej, genetyki, inżynierii genetycznej, komórkowej i tkankowej, medycyny molekularnej oraz bioinformatyki.
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dietetyka

Studia na kierunku dietetyka uczą opracowywania spersonalizowanych programów dietetycznych, prowadzenia leczenia wspomaganego przez dietę, oceny wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób, jak również poradnictwa żywieniowego.
Polecane
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 • Akademia Kaliska
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła UNI-TERRA w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
 • Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Elektroradiologia

Studenci kierunku elektroradiologia uczą się zasad działania i obsługi aparatury diagnostycznej, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, urządzeń diagnostyki izotopowej, jak również tradycyjnej aparatury rentgenowskiej.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Kaliska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Farmacja

Studia na kierunku farmacja uczą prawidłowego udzielania porad dotyczących działania produktów farmaceutycznych, wytwarzana i oceniania jakości preparatów, prowadzenia badań naukowych, a także nadzorowania obrotu i przechowywania wyrobów leczniczych.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Fizjoterapia

Na studiach na kierunku fizjoterapia studenci uczą się prawidłowego kształtowania, podtrzymywania i przywracania funkcji ruchowych u osób chorych lub niepełnosprawnych.
Polecane
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia WSB
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski

Higiena stomatologiczna

Studia na kierunku higiena stomatologiczna pozawalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych i stomatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej oraz nowoczesnego zarządzania dokumentacją medyczną.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski

Studenci kierunku lekarskiego uczą się stawiania wstępnych diagnoz, badania i leczenia chorych. Po odbyciu stażu absolwenci mogą wybrać jedną z wielu specjalizacji, takich jak pediatria, chirurgia, ortopedia, neurologia czy psychiatria.
Polecane
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Bielsko Biała)
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Jeśli myślisz o pracy jako stomatolog, to studia na kierunku lekarsko-dentystycznym przygotują Cię do diagnozowania i leczenia chorób zębów, dziąseł i błony śluzowej, jak również protetyki, czy korygowania wad zgryzu.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Koordynator medyczny

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania obowiązków koordynatora medycznego. Jest to osoba odpowiedzialna całościową obsługę pacjenta. Do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, w tym objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kosmetologia

Studia przygotowują do prowadzenia gabinetu kosmetycznego, wykonywania zabiegów upiększających i pielęgnacyjno-leczniczych, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
Polecane
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia WSB
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Filia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Logopedia * Logopedia ogólna * Logopedia ogólna i kliniczna

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy z osobami z różnymi zaburzeniami systemu językowego, mowy, głosu czy funkcji połykania (diagnoza i terapia). Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu: medycyny, lingwistyki, psychologii, pedagogiki oraz logopedii.

Logopedia z audiologią * Logopedia z fonoaudiologią

Studia te pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Absolwenci będą także przygotowani do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia/fonoaudiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Optometria – optyka okularowa * Optyka okularowa * Optyka okularowa z elementami optometrii

Na tych studiach studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki oraz technologii optycznej. Na zajęciach praktycznych zdobywają również umiejętności związane z technikami pomiaru, doboru okularów i szkieł kontaktowych.
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Pielęgniarstwo

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do niesienia pomocy, pielęgnacji, asystowania w diagnozowaniu i leczeniu chorych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-profilaktycznej.
Polecane
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
 • Collegium Mazovia Filia w Otwocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Radomska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Filia w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Akademia Kaliska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Położnictwo

Na studiach na kierunku położnictwo studenci zdobywają wiedzę z zakresu medycyny perinatalnej, profilaktyki i pielęgnacji kobiety ciężarnej oraz rodzącej oraz opieki nad noworodkiem w pierwszych dniach życia. Studia przygotowują także do monitorowania przebiegu ciąży i samodzielnego przyjmowania porodu.
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Kaliska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Ratownictwo medyczne

Studia na kierunku ratownictwo medyczne pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, dyscyplin klinicznych, jak również umiejętności udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w wypadkach oraz katastrofach.
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Akademia WSB
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Akademia Kaliska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (studia przygotowywane do uruchomienia)
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Techniki dentystyczne

Kierunek techniki dentystyczne przygotowuje do pracy w charakterze technika dentystycznego, którego zadaniem jest m.in. wykonywanie protez i aparatów ortodentycznych.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Terapia zajęciowa

Studia na kierunku terapia zajęciowa pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem elementów terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia warsztatów terapeutycznych i rehabilitacyjnych, jak również budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi.
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zdrowie publiczne * Zdrowie publiczne i epidemiologia

Kierunek zdrowie publiczne pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk medycznych, procesów społecznych, aspektów ekonomicznych oraz zarządzania ludźmi i organizacjami, w szczególności placówkami medycznymi lub zajmującymi się promocją zdrowia, czy koordynacją i kontrolą badań klinicznych.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Zdrowie środowiskowe

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, prawniczych i z zarządzania. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią, BHP, zarządzania jakością itp.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Czas poznać konkretne propozycje kierunków studiów, jakie przygotowały dla kandydatów polskie uczelnie. W tym celu wybierz województwo, w którym chcesz studiować.

Informatory wojewódzkie

Studia medyczne. Wrocław i województwo dolnośląskie
Studia medyczne. Bydgoszcz, Toruń i województwo kujawsko-pomorskie
Studia medyczne. Lublin i województwo lubelskie
Studia medyczne. Zielona Góra i województwo lubuskie
Studia medyczne. Łódź i województwo łódzkie
Studia medyczne. Kraków i województwo małopolskie
Studia medyczne. Warszawa i województwo mazowieckie
Studia medyczne. Opole i województwo opolskie
Studia medyczne. Rzeszów i województwo podkarpackie
Studia medyczne. Białystok i województwo podlaskie
Studia medyczne. Gdańsk i województwo pomorskie
Studia medyczne. Katowice i województwo śląskie
Studia medyczne. Kielce i województwo świętokrzyskie
Studia medyczne. Olsztyn i województwo warmińsko-mazurskie
Studia medyczne. Poznań i województwo wielkopolskie
Studia medyczne. Szczecin i województwo zachodniopomorskie
Zastrzeżenie

Jako Redakcja prezentowanych informacji o studiach medycznych, dołożyliśmy wszelkich starań, by były one jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Przed podjęciem ostatecznych decyzji o wyborze studiów należy jednak sprawdzić aktualną ofertę uczelni na jej stronach internetowych lub poprzez kontakt bezpośredni. W trakcie roku akademickiego pojawiają się zmiany. Stąd nie możemy jako Redakcja ponosić odpowiedzialności prawnej za podjęte na podstawie tych informacji decyzje o wyborze prezentowanych w informatorze ofert.