Kierunki studiówKierunki studiów KatowiceStudia KatowiceStudia medyczneTOP KatowiceTop studia

Kierunek lekarski w Katowicach

Dzięki propozycji dwóch uczelni można w Katowicach studiować popularnym wśród kandydatów kierunek lekarski. Chcesz zostać lekarzem poznaj szczegóły tej oferty studiów.

Gdzie studiować kierunek lekarski w Katowicach?

Katowice należą do tych nielicznych miast, w których można wybrać uczelnię, na której chce się studiować medycynę. Kierunek lekarski proponuje państwowy Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz niepaństwowa Akademia Śląska w Katowicach. Studia trwają 6 lat i realizowane są jako jednolite studia magisterskie.

Kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które uważa za bardzo dobre.

Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.

Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski – ŚUM

Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego (przeliczonych zgodnie z zasadą 1%=1 punkt), z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym:
biologii – przedmiot obowiązkowy
chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O udział w procesie rekrutacyjnym na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów z każdego wymaganego w postępowaniu przedmiotu.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

Kierunek lekarski w Akademii Śląskiej w Katowicach

Kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone będzie w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w oparciu o programy opracowane na podstawie wytycznych zawartych w standardach kształcenia dla Kierunku Lekarskiego. Kształcenie będzie obejmowało przedmioty z zakresu nauk podstawowych, których programy będą na bieżąco aktualizowane. Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

  • nauk morfologicznych,
  • naukowych podstaw medycyny,
  • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
  • nauk klinicznych niezabiegowych,
  • nauk klinicznych zabiegowych,
  • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski w AŚ

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego będą kwalifikowani na podstawie punktów, przeliczanych na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia (przedmiot obowiązkowy) oraz drugiego przedmiotu w następującej kolejności: chemia, fizyka, matematyka przy zachowaniu hierarchii:

  • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym
  • egzamin maturalny na poziomie podstawowym

Kandydaci nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemii, fizyki, matematyki, przystępują do egzaminu wstępnego na studia odpowiednio: z biologii obowiązkowo i drugiego przedmiotu – chemii z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników egzaminu wstępnego

Kierunek lekarski w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia