Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia medyczneTOP BydgoszczTop studia

Fizjoterapia w Bydgoszczy

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów we współczesnym społeczeństwie dynamicznie rośnie. Przekłada się to mocno na popularność kierunku studiów, jakim jest fizjoterapia. Sprawdź, które bydgoskie uczelnie proponują studia jednolite magisterskie dla przyszłych fizjoterapeutów.

Fizjoterapia w Bydgoszczy, gdzie studiować?

Zanim wybierzesz najlepszą dla siebie uczelnię w Bydgoszczy powinieneś dowiedzieć się, czym jest fizjoterapia.

Fizjoterapia jest dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która według World Physiotherapy (WP) oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych oraz funkcjonalnych. Należy podkreślić, że wykonywanie tych czynności może być realizowane wyłącznie przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem i nadzorem, ponieważ zawód fizjoterapeuty jest w świetle prawa samodzielnym zawodem medycznym.

Dla kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia swoje wrota otwiera aż pięć bydgoskich uczelni. Wśród nich są bydgoskie uczelnie państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe. Największym prestiżem cieszą się studia, które oferuje Collegium Medicum UMK. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co dla kandydatów przygotowuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Uczelnia czyni starania o możliwość uruchomienia kierunku.

Kierunek fizjoterapia oferują kandydatom na studia w Bydgoszczy również uczelnie niepubliczne. Proponujemy poznać szczegółowo ofertę Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Uczelnia kształci w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wysokowykwalifikowanych fizjoterapeutów. W WSNOZ kładzie się nacisk przede wszystkim na praktykę. Na stronie uczelni przeczytacie:

W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu kładziony jest szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty udostępniając profesjonalnie wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców-praktyków. Studenci w toku studiów uczą się wykonywania nowoczesnych i najbardziej pożądanych przez klientów zabiegów, pracując na nowoczesnym sprzęcie. Nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystują podczas praktyk zawodowych w toku pracy przychodni i szpitali.

Perspektywy pracy po studiach

Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia będziesz doskonale przygotowany do pracy fizjoterapeuty prowadząc własną działalność w tym zakresie lub zatrudniając się w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Na absolwentów czekają również liczne propozycje kursów oraz studiów podyplomowych.

Kierunek fizjoterapia w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia