Kierunki studiów KoszalinnewStudia KoszalinStudia medyczneTOP KoszalinTop studia

Fizjoterapia w Koszalinie

Dla zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku fizjoterapia w Koszalinie są dobre wieści. Jedna z uczelni podjęła się kształcenia przyszłych fizjoterapeutów. Poznaj szczegóły.

Fizjoterapia to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. 

Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Fizjoterapia w Koszalinie, gdzie studiować?

W Koszalinie fizjoterapię można studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów – fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
  • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych  (ćwiczeń leczniczych) 
  • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak: ortopedia, neurologia, reumatologia,   kardiologia,  ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego.

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało. Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

Absolwent kierunku  fizjoterapia będzie przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
  • placówkach sportowych i rekreacyjnych,
  • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych,
  • gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.

Kierunek fizjoterapia w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia