Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia rolniczeStudia techniczne

Jakość i bezpieczeństwo żywności – Politechnika Koszalińska

Uruchomienie kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności przez Politechnikę Koszalińską wynika przede wszystkim z zapotrzebowania firm z branży spożywczej i gastronomicznej na specjalistów analizy żywności oraz bezpieczeństwa i jakości żywności.

Politechnika Koszalińska rekrutuje na kierunek studiów – jakość i bezpieczeństwo żywności. Znajdziecie go w ofercie przygotowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki.

Czego się nauczysz?

Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę z zakresu nauk o żywności, zdrowiu, przyrodniczo-technicznych, biologicznych i ekonomicznych niezbędnych do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka. Pozna procesy produkcyjne dotyczące określonych rodzajów żywności, a także związane z tym regulacje prawne. Będzie miał też umiejętność wdrażania, utrzymania i rozwoju obligatoryjnych systemów jakości i bezpieczeństwa żywności.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą przygotowani do pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności, firmach zajmujących się obrotem żywnością, a także w laboratoriach analitycznych kontrolujących jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych. Będą mogli również podjąć pracę w jednostkach urzędowej kontroli żywności, jednostkach szkoleniowo-certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach doradczych i audytujących.

Strona kierunku: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI , Politechnika Koszalińska

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia