Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia medyczne

Logopedia z Fonoaudiologią – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu.

W szczególności posiada:

 • umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu,
 • umiejętności praktyczne kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
 • wiedzę lingwistyczną (o systemie językowym) i medyczną (anatomię, foniatrię, audiologię, neurologię, psychiatrię) w procesie komunikacji z otoczeniem,
 • wiedzę psychologiczną (neuropsychologia, psycholingwistyka),
 • wiedzę pedagogiczną dającą podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą,
 • umiejętności do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego (uprawnienia pedagogiczne),
 • wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami),
 • umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w zakresie ogólnym a także w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
 • umiejętności zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej),
 • wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy,
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Strona kierunku: LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia