Najlepsze uczelnie medyczne w Polsce 2021

Co roku miesięcznik “Perspektywy” ogłasza wyniki rankingu, który określa pozycje danej uczelni na tle innych uczelni w Polsce. Postanowiliśmy zobaczyć, które uczelnie medyczne są lepsze na tle innych. Czy wyłania się z tego zestawienia obraz informacji o tym, gdzie najlepiej studiować w Polsce kierunki medyczne? Przekonaj się sam.

Uczelni kształcących na kierunkach medycznych jest w Polsce naprawdę sporo. W polskim systemie edukacyjnym uczelnie medyczne podlegają ministerstwu odpowiedzialnemu za zdrowie. Obecnie działa w Polsce dziewięć uniwersytetów medycznych i te właśnie stały się podstawą do analiz rankingu.

Uczelnie medyczne w Polsce

Wspomnianych wyżej dziewięć uniwersytetów medycznych działa w największych ośródkach akademickich. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie i Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Warto jednak mieć świadomość, że na niektórych większych polskich uniwersytetach działają kolegia medyczne. Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK to uznane i posiadające naukowy prestiż placówki kształcenia medycznego. Collegium Medicum działa również na takich uczelniach jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uczelnie medyczne w rankingu uczelni 2021

Wszystkie uczelnie medyczne w najnowszym ranking znalazły się wśród najlepszych 40 polskich szkół wyższych. Uczelnia najniżej odnotowana zajęła 31. miejsce. To niewątpliwie świadczy o tym, że uczelnie medyczne to cenione placówki naukowe i badawcze.

Kolejność uczelni medycznych w rankingu 2021

  1. Gdański Uniwersytet Medyczny
  2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pierwsza uczelnia z listy rankingowej szkół wyższych Gdański Uniwersytet Medyczny została sklasyfikowana na wysokim 8. miejscu Rankingu Uczelni Akademickich 2021. To właśnie najwyżej sklasyfikowana w rankingu uczelnia medyczna.

Podstawowe kryteria rankingu to m.in: efektywność naukowa, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, prestiż, warunki kształcenia.

Źródło: perspektywy.pl

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia