Nauczanie biologii i przyrody – poznaj kierunek studiów!

Kształcenie na kierunku Nauczanie biologii i przyrody wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły podstawowej.​

Absolwenci tych studiów potrafią:

  • opisywać, analizować i wyjaśniać złożone zjawiska przyrodnicze,
  • zaprojektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, posługiwać się aparaturą badawczą,
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych,
  • realizować działania wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych,
  • przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Nauczanie biologii i przyrody

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Nauczanie biologii i przyrody?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Nauczanie biologii i przyrody?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Nauczanie biologii i przyrody?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia