Polish Studies – nowy kierunek studiów w Collegium Polonicum UAM w Słubicach

POLISH STUDIES / STUDIA O POLSCECOLLEGIUM POLONICUM UAM w SŁUBICACH

Studia I stopnia, stacjonarne – profil ogólnoakademicki

Nowy kierunek studiów „studia o Polsce/ Polish Studies” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oferowany będzie przez Collegium Polonicum w Słubicach, we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Studia o Polsce przeznaczone są dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie podstawowym. Rekrutacja na I rok odbywa się na podstawie złożenia wymaganych w UAM dokumentów do wypełniania limitu miejsc.

Więcej informacji – POLISH STUDIES – COLLEGIUM POLONICUM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia