Nowerekrutacja 2022Rekrutacja na studiaStudia Słubice

Collegium Polonicum UAM – gospodarka przestrzenna – rekrutacja

Do 12 września potrwa rekrutacja na stacjonarne studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna – przypomina Collegium Polonicum UAM w Słubicach.

Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie o charakterze interdyscyplinarnym. W prowadzeniu kierunku Collegium Polonicum wspiera Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach będą odbywać się prezencyjnie (na uczelni – 50%) oraz online (50%). Dzięki temu studenci będą mogli uczestniczyć online w części zajęć prowadzonych przez wykładowców UAM w Poznaniu.

Specjalności:

  • specjalność rewitalizacja miast i obszarów wiejskich przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też pracy w administracji samorządowej, np. jako specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji.
  • specjalność planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie przekazuje wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej.

REKRUTACJA – na podstawie konkursu świadectw do 12 września 2022 roku.

Kandydat na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna musi spełniać wymagania szczegółowo określone w uchwałach rekrutacyjnych Senatu UAM (konkurs świadectw dojrzałości, obejmujący wybrane przedmioty z następujących: język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka).

Szczególnie predestynowani są absolwenci szkół średnich, którzy interesują się funkcjonowaniem społeczeństwa i gospodarki, posiadają podstawowe umiejętności analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, uogólniania, posiadają zmysł estetyczny oraz inteligencję przestrzenną, a także wykazują zainteresowanie aspektami technicznymi funkcjonowania miast i obszarów wiejskich.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: COLLEGIUM POLONICUM UAM W SŁUBICACH – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia