Collegium Polonicum UAM w Słubicach

Collegium Polonicum UAM w Słubicach

Collegium Polonicum to wspólna placówka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z największych i najlepszych uczelni w Polsce, od lat zajmująca miejsca w ścisłej czołówce rankingów polskich szkół wyższych. Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej międzynarodowych uczelni wyższych w Niemczech.

Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz w Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów objęte patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą tych uczelni. Wiele kierunków Collegium Polonicum ma charakter polsko-niemiecki lub kładzie nacisk na problematykę polsko-niemiecką w kontekście europejskim.

Collegium Polonicum to jedna z najnowocześniejszych placówek uniwersyteckich w Polsce mająca własną bazę dydaktyczną oraz noclegową. Budynek Collegium Polonicum łącznie z domami studenckimi jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Słubice są położone na granicy polsko-niemieckiej, 80 km od Berlina.

Collegium Polonicum daje możliwość ubiegania się o różne stypendia, dzięki którym studiowanie będzie łatwiejsze.

Studenci Collegium Polonicum mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej:

 • stypendiów socjalnych, przyznawanych w przypadku osiągania niskich dochodów w rodzinie,
 • stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomóg.


Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, składa wniosek o przyznanie pomocy materialnej w Sekretariacie Spraw Studenckich Collegium Polonicum.

Obowiązują dwa terminy i okresy składania podań:

 • do dnia 8 października (lub w czasie trwania I semestru) na I semestr,
 • do dnia 31 stycznia (lub w czasie trwania II semestru) na II semestr.

Formularz wniosku oraz druki załączników (zaświadczeń) można otrzymać w Sekretariacie Spraw Studenckich lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej: www.cp.edu.pl (zakładka Studia, odnośnik Stypendia)

Kredyt studencki
Studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia mogą ubiegać się o kredyt studencki. Udzielają go banki komercyjne. Ogólne informacje o kredytach studenckich możecie uzyskać na uczelni, a w wybranym banku otrzymać szczegółowe informacje i wniosek o kredyt.

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW COLLEGIUM POLONICUM

Sama nauka Ci nie wystarczy? Chcesz się realizować na innych polach i uważasz, że masz smykałkę organizatora? Samorząd studencki jest idealnym miejscem dla Ciebie. Dzięki niemu udowodnisz swoje zdolności przywódcze współtworząc chociażby coroczne święto studentów „Euronalia” oraz innych tematycznych imprez odbywających się w studenckim klubie „Witkacy”.

ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

RADA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA STUDENCKIEGO W SŁUBICACH

Rada Mieszkańców jest organem Samorządu Studenckiego, będącym reprezentacją mieszkańców Osiedla Studenckiego w Słubicach. RM reprezentuje interesy studentów zamieszkujących w Domach Studenckich.

ul. Piłsudskiego 15/04
69-100 Słubice

KOŁA NAUKOWE

Studenci poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności uczestnicząc w pracach kół naukowych działających przy każdym z kierunków studiów. Jest to nie tylko okazja do zdobycia merytorycznej wiedzy, ale też szansa rozwijania doświadczenia i nawiązywania ciekawych kontaktów.

STUDENCKA PORADNIA PRAWA

Studencka Poradnia Prawa przy Collegium Polonicum w Słubicach działa od początku 2003 roku. Poradnia udziela porad prawnych w postaci opinii prawnych i przygotowuje pisma procesowe z zakresu każdej dziedziny prawa polskiego, jak również z zakresu prawa niemieckiego dla osób, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata bądź radcy prawnego. W Studenckiej Poradni Prawa działa 38 studentów oraz 5 opiekunów. Koordynatorzy to prawnicy praktycy (aplikanci, radcy prawni). Studencka Poradnia Prawa działa nie tylko na terenie Słubic. Od listopada 2006 roku działa projekt wyjazdowej pomocy prawnej w Rzepinie.

Poza działalnością polegającą na udzielaniu porad prawnych na piśmie czy sporządzania pism procesowych Studencka Poradnia Prawa jest aktywna także w innych sferach.

Ponad to została utworzona sekcja, zajmująca się pomocą organizacjom pozarządowym.

Poradnia ciągle się rozwija, a dowodem na to jest rozpoczęcie prac nad projektem dot. kurateli (występowanie przez członków Poradni w charakterze kuratorów w postępowaniach cywilnych).

CHÓR AKADEMICKI

Chór Akademicki Collegium Polonicum i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina nad Odrą powstał w 2003 roku.

Pomimo bardzo krótkiego czasu istnienia przygotował już wiele koncertów. Repertuar Chóru stanowią pieśni różnych epok i krajów. Jego występy nie ograniczają się jedynie do oprawy muzycznej oficjalnych wydarzeń uczelnianych. Chór Akademicki z powodzeniem organizował koncerty w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą.

Specyficzną cechą Chóru Akademickiego Collegium Polonicum & Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jest jego międzynarodowy charakter. Członkowie chóru to w większości studenci Collegium Polonicum oraz samego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dyrygentem Chóru Akademickiego CP&EUV od początku istnienia zespołu jest dr Barbara Weiser.

Collegium Polonicum oprócz działalności dydaktyczno-naukowej przejmuje ponadto rolę centrum spotkań i organizuje konferencje, seminaria, wystawy, koncerty oraz imprezy popularno-naukowe mające również na celu poprawę i umacnianie stosunków polsko-niemieckich. Poza tym wychodzi naprzeciw specyficznemu zapotrzebowaniu regionu w zakresie kursów językowych, kursów specjalistycznych i podnoszących kwalifikacje.

FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum działa od 2002 roku. To jedna z najprężniej rozwijających się organizacji w województwie lubuskim. Potencjał Fundacji budowany jest na bazie współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Głównym celem organizacji jest stworzenie lepszego, bardziej przyjaznego regionu, który daje jego mieszkańcom możliwości rozwoju.

Fundacja oferuje studentom i absolwentom możliwość praktycznego nabycia umiejętności zawodowych poprzez wolontariat, praktykę lub staż.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Collegium Polonicum jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce bibliotek naukowych z wolnym dostępem do książek. Z większości zbiorów można korzystać na miejscu. Profil biblioteki dostosowany jest do dziedzin wiedzy będących przedmiotem nauki i badań w Collegium Polonicum i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ze zbiorów, oprócz kadry naukowej i studentów, korzystają także mieszkańcy Słubic, Frankfurtu nad Odrą i regionu.

Na trzech dostępnych piętrach przygotowanych jest ponad 150 miejsc do pracy. Zbiory przeszukiwać można w elektronicznym katalogu OPAC na miejscu lub przez internet. Pomocą służą też dyżurujące bibliotekarki i bibliotekarze.

AKADEMIK

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza studiujący w Collegium Polonicum w Słubicach oraz studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą mają możliwość zamieszkania w domach studenckich na terenie Słubic, które są najnowocześniejsze w Polsce. Miasteczko akademickie składa się z pięciu domów studenckich: Iuventa, Gaudium, Arcadia, Sapientia i Forum, które dysponują łącznie ponad 1200 miejscami w pokojach jedno- i dwuosobowych, tworzącymi jednostki mieszkalne. Szósty dom studencki Amicus jest usytuowany poza terenem miasteczka studenckiego. Każda jednostka posiada funkcjonalnie wyposażoną kuchnię, łazienkę z natryskiem i umywalką oraz toaletę (w Arcadii i Sapientii każdy pokój ma własną łazienkę). Pokoje są przestrzenne, a ich wyposażenie jest na dobrym europejskim poziomie.

Na terenie domów studenckich znajdują się ponadto: klub studencki, bar, sala gimnastyczna, boisko sportowe przystosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa, siłownia, sklep z materiałami biurowymi, fryzjer oraz poczta. Miasteczko akademickie położone jest w otoczeniu zieleni, z dala od ulicznego zgiełku, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, oferuje także miejsca parkingowe.

dsslubice.amu.edu.pl

Kierunki studiów

studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA – studia I stopnia
 • STUDIA O POLSCE – studia I stopnia
 • PRAWO – POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA PRAWNICZE – studia jednolite magisterskie
 • KULTUROZNAWSTWO – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – studia II stopnia
 • KULTUROZNAWSTWO – DIGITAL ENTREPRENEURSHIP – studia II stopnia

Studia I stopnia – licencjackie (stacjonarne):

FILOLOGIA – specjalność:


Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie (stacjonarne):

KULTUROZNAWSTWO – specjalność:


Studia jednolite magisterskie (stacjonarne):

 • PRAWO * – polsko-niemieckie studia prawnicze

kierunek wspólny prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Rekrutacja

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się w czerwcu (prowadzona będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej: rejestracja.amu.edu.pl).

Termin zakończenia rejestracji zostanie określony przez poszczególne wydziały.

Szczegóły na stronie www.cp.edu.pl

W bibliotece Collegium Polonicum będzie udostępnione stanowisko komputerowe do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji dla kandydatów na studia.

Biuro rekrutacji
Collegium Polonicum
Sprawy Studenckie
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. 61 829 6892
e-mail: study.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl

Studia stacjonarne prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są bezpłatne. Studia niestacjonarne zaoczne i podyplomowe są płatne. Wysokość opłaty jest ustalana w każdym roku akademickim. Więcej informacji na stronach www.cp.edu.pl.

Studia na kierunkach wspólnych związane są z jednoczesną immatrykulacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, co wiąże z sobą opłacenie opłaty semestralne w wysokości około 200 Euro. Opłata ta jest różna w zależności od studiowanego kierunku. Informacje o opłatach za studiach prowadzonych przez Uniwersytet Europejski Viadrina znajdują się na stronach www poszczególnych kierunków www.europa-uni.de.

Studia podyplomowe

Aktualnie brak studiów podyplomowych w ofercie.

Video

Galeria

Collegium PolonicumCollegium Polonicum

Kontakt

ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 61 829 6892
study.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Zielonej Górze i województwie lubuskim