Gospodarka przestrzenna – nowy kierunek w Collegium Polonicum UAM

Studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna to nowość w ofercie Collegium Polonicum UAM w Słubicach. W jego ramach uczelnia proponować będzie dwie specjalności.

Forma zajęć: zdalnie (50%), prezencyjnie (50%)

Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach będą odbywać się prezencyjnie (na uczelni) oraz online. Dzięki temu studenci będą mogli uczestniczyć online w części zajęć prowadzonych przez wykładowców UAM w Poznaniu.

Gospodarka przestrzenna (studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie) to nowy kierunek studiów w ofercie Collegium Polonicum UAM w Słubicach.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym realizowane będą przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu

Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi.

Specjalności:

  • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
  • Planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie

Absolwent specjalności rewitalizacja miast i obszarów wiejskich będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zajmowania stanowisk pracy w administracji samorządowej, takich jak np. specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji. Zakłada się, że proces dydaktyczny pozwoli na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez absolwenta na stanowiskach pracy o różnym stopniu zaszeregowania w strukturze firm związanych z planowaniem przestrzennym. Dobre przygotowanie w zakresie umiejętności obsługi programów komputerowych, np. ArcGIS, AutoCad, wizualizacja 3D, trzytygodniowe praktyki zawodowe oraz dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w biurach projektowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Absolwent specjalności planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w administracji publicznej, firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem systemów logistycznych i transportowych, czy też będą gotowi do pojęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. Dobra znajomość narzędzi informatycznych (np. SIG) oraz języka angielskiego i niemieckiego umożliwi absolwentom kontynuowanie kariery zawodowej w samorządach i firmach w Polsce oraz w innych państwach UE.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie Uczelni

ZOBACZ RÓWNIEŻ: COLLEGIUM POLONICUM UAM W SŁUBICACH – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia