Filologia germańska w Słubicach

Chcesz wybrać studia na kierunku filologia germańska? Bardzo ciekawą propozycją są studia o specjalności germanistyka międzykulturowa prowadzone przez Collegium Polonicum UAM w Słubicach.

Studia na kierunku filologia germańska prowadzą wspólnie Collegium Polonicum UAM w Słubicach oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Filologia germańska – spec. germanistyka międzykulturowa w Collegium Polonicum UAM w Słubicach

Germanistyka międzykulturowa to jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Studenci poznają kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera im nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym, zdobywają również kompetencje kulturowe w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i doskonalą kompetencje translatoryczne.

Międzykulturowe przygotowanie ułatwia absolwentom kierunku germanistyka międzykulturowa podjęcie pracy przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w instytucjach Unii Europejskiej w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Absolwenci studiów są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

  • historię polsko-niemieckich stosunków politycznych i społecznych;
  • polsko-niemieckie związki literackie;
  • literaturoznawstwo;
  • tłumaczenia literackie i naukowe;
  • językoznawstwo, gramatykę opisową, porównawczą i strukturalna;
  • praktyczną naukę języka niemieckiego (dla Polaków) i polskiego (dla obcokrajowców);
  • komunikację międzykulturową;
  • drugi język obcy.

Absolwenci otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki UEV. Ukończenie studiów umożliwi m.in. ich kontynuację na studiach II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Gdzie uczyć się języka niemieckiego na studiach w Słubicach?

Szukasz innych propozycji studiów filologicznych, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia