Skandynawistyczne studia podyplomowe – Uniwersytet Gdański

Wybierz podyplomowe studia skandynawistyczne na Wydziale Filologicznym UG i podnieś swoje kwalifikacje językowe oraz kompetencje międzykulturowe. W programie nauka od podstaw jednego z języków: duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego.

Skandynawistyczne studia podyplomowe, które prowadzi Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny UG), trwają 4 semestry, a i głównymi celami są systematyczne pogłębianie wiedzy o regionie skandynawskim oraz nauczenie się od podstaw jednego z języków skandynawskich: szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego.

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej (przynajmniej 50% zajęć odbywa się online).

Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja.

Interdyscyplinarna oferta – łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną – zawiera elementy szeroko pojętej wiedzy o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającej tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją. Absolwenci po ukończeniu studiów zdobędą umiejętności językowe (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych między Skandynawią i Polską), konieczne przy różnorodnych zawodowych kontaktach z krajami regionu skandynawskiego.

Dzięki wielokulturowemu aspektowi studiów absolwenci zostaną dobrze przygotowani do działania we współczesnej rzeczywistości, w której otwartość wobec innych kultur jest warunkiem sprawnego funkcjonowania. Gwarantem tego jest prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie UG oraz na Facebooku.

Sprawdź inne propozycje – Studia podyplomowe na UG – rekrutacja

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia