PRODOK 2021 – konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię

Konkurs PRODOK 2021, organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów, miał swój finał 20 listopada 2021 roku w Auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej – Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki do kształcenia doktorantek/doktorantów, najlepszego Samorządu Doktoranckiego działającego w obrębie uczelni oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia doktorantek/doktorantów.

Konkurs PRODOK 2021 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • Przedstawiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Przedstawiciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
 • Przewodniczący Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Dyrektor Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W tej edycji zostały przyznane:

 • 3 nagrody w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce
 • 2 wyróżnienia w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce
 • 1 nagroda specjalną w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce
 • 2 nagrody w kategorii na Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN
 • 5 nagród w kategorii na najlepszy Samorząd Doktorancki

W konkursie na najbardziej prodoktorancki Podmiot w Polsce nagrody przyznano:

Nagroda specjalna

Wyróżnienie

III miejsce

II miejsce

I miejsce


Dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk:

II miejsce

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

I miejsce

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN


Dla najlepszego Samorządu Doktorantów w konkursie PRODOK 2021:

III miejsce

 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Samorząd Doktorantów Politechniki Śląskiej

II miejsce

 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

I miejsce

 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Doktorantów  Politechniki Wrocławskiej


Więcej informacji na stronie: krd.edu.pl

(Informacja prasowa / zdjęcie – Krajowa Reprezentacja Doktorantów)

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia