Psychologia w Olsztynie

Przez długie lata osoby zainteresowane studiami psychologicznymi musiały wyjeżdżać do innych ośrodków akademickich w kraju. Ten stan się jednak zmienił. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prowadzi kierunek psychologia na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Studia mają profil praktyczny, gdyż w procesie kształcenia położono nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych.

Program studiów jest tworzony zgodnie z wymaganiami systemu EuroPsy, co umożliwia przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie oraz ubieganie się o prestiżowy, międzynarodowy certyfikat świadczący o wysokich kompetencjach profesjonalnych.

Studenci od pierwszych lat studiów poznają warsztat pracy psychologa, rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, na zajęciach treningowych i warsztatowych zgłębiają specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych.

Kandydaci będą mogli kształcić się w jednym z dwóch zakresów: 

  • Psychologii klinicznej i zdrowia
  • Psychologii wychowawczej i szkolnej.

Uczelnie prowadzące kierunek psychologia w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia psychologiczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia