Kierunki studiów Koszalinrodzaje studiów KoszalinStudiaStudia KoszalinStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Koszalinie

Studia pedagogiczne to oferta zarówno koszalińskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Koszalinie.

Do dyspozycji kandydatów na studia pedagogiczne w Koszalinie są dwa kierunki. Jednym z nich jest nowość – jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Koszalinie. Drugim są studia licencjackie na kierunku pedagogika.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na PWSZ w Koszalinie

Z opisu tego kierunku, który ma w swojej ofercie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, dowiemy się, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia klas I-III szkoły podstawowej, pozna organizację i funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych oraz zdobędzie wiedzę na temat poszczególnych przedmiotów kształcenia oraz metodyki nauczania w przedszkolu i szkole.

Program studiów jest programem o profilu praktycznym, obejmuje przedmioty przewidziane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przedmioty te realizowane będą w sposób praktyczny, osadzony w rzeczywistości edukacyjnej, prowadzone przez praktyków. W programie studiów przewidziano moduły rozszerzające w zakresie terapii pedagogicznej i psychoprofilaktyki.

Pedagogika na Politechnice Koszalińskiej

Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych (studia I stopnia, które prowadzi Politechnika Koszalińska) wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także obszernie kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie teoretyczne uzupełnione  jest obszernym programem praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin na studiach licencjackich i 480 na magisterskich.

Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności na obydwu stopniach cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich  realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo wychowawczej.

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii;
  • Terapia pedagogiczna;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.


Dowiedz się więcej o pedagogicznych kierunkach studiów w Koszalinie!

Kierunki studiów pedagogicznych w Koszalinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia