Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

uczelnia publiczna, Koszalin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie powstała w 2009 roku. Władze PWSZ w Koszalinie dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno-naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina i regionu.

Kierunki studiów - PWSZ w Koszalinie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.pwsz-koszalin.pl/zasady_rekrutacji.html

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.pwsz-koszalin.pl/studia_podyplomowe.html

Kontakt

ul. Leśna 1,
75-582 Koszalin,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

PWSZ w Koszalinie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Koszalinie i województwie zachodniopomorskim