Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoszalinieUczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie powstała w 2009 roku. Władze PWSZ w Koszalinie dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno-naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno – naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina i regionu.Kierunki studiówRekrutacja

https://www.pwsz-koszalin.pl/zasady_rekrutacji.htmlStudia podyplomowe

https://www.pwsz-koszalin.pl/studia_podyplomowe.htmlLokalizacja
Kontakt

ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
https://www.pwsz-koszalin.pl


Zbliżające się wydarzenia