Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie powstała w 2009 roku. Władze PWSZ w Koszalinie dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno-naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno – naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina i regionu.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • DIETETYKA
 • FIZJOTERAPIA
 • KOSMETOLOGIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • SPORT, FITNESS, WELLNESS I SPA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Leśna 1,
75-582 Koszalin,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Lokalizacja

Również w Koszalinie i województwie zachodniopomorskim

Zbliżające się wydarzenia