Kierunki studiów KoszalinnewStudia filologiczneStudia Koszalin

Filologia germańska w Koszalinie

Propozycja studiów na kierunku filologia germańska znajduje się w Koszalinie na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Jeśli chcesz poznać język niemiecki wybierz tę uczelnię państwowa.

Studia na kierunku filologia germańska proponuje kandydatom Politechnika Koszalińska

Filologia germańska na Politechnice Koszalińskiej

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska na Politechnice Koszalińskiej trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia praktycznego i ogólnofilologicznego. Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.

Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.

Począwszy od 3 semestru studenci uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych.

Program studiów przewiduje 3 moduły specjalizacyjne do wyboru: tłumaczeniowy, z językiem hiszpańskim i z językiem szwedzkim. Każdy moduł obejmuje 480 godzin zajęć.
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami studenci wybierają także dodatkowo 60 godzin zajęć w ramach modułu przedmiotów do wyboru.

Poza wymienionymi w ramach programu studiów realizowane są również przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego oraz humanistyczno-ekonomiczno-społecznego.

Kierunek filologia germańska w Koszalinie

O innych kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Koszalin. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia