Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

uczelnia publiczna, Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny. Jako samodzielna Uczelnia powstał w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W 2004 otwarty został nowy, nowoczesny gmach Collegium Stomatologicum, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotów stomatologicznych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstało Centrum Medycznej Informacji Naukowej. W 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie w strukturze uczelni znajdują się cztery wydziały: Wydział Lekarski, Wydział Medyczny, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
ump.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Uczelnie Poznań

Kierunki studiów - UMP w Poznaniu

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Specjalnie dla was przygotowaliśmy najnowsze informacje o zasadach rekrutacji na studia stacjonarne i stopnia i studia jednolite magisterskie.
 • ANALITYKA MEDYCZNA – poziom rozszerzony z przedmiotów: biologia i chemia względnie na poziomie rozszerzonym biologia lub chemia oraz matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka lub matematyka na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia
 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – poziom rozszerzony biologia, chemia i język angielski
 • DIETETYKA – biologia na poziomie rozszerzonym i chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • ELEKTRORADIOLOGIA – biologia lub fizyka/fizyka i astronomia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • FARMACJA – poziom rozszerzony z przedmiotów: biologia i chemia względnie na poziomie rozszerzonym biologia lub chemia oraz matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka lub matematyka na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia
 • FIZJOTERAPIA – biologia na poziomie rozszerzonym
 • KIERUNEK LEKARSKI – poziom rozszerzony z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo biologia oraz do wyboru chemia lub fizyka/fizyka i astronomia
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – poziom rozszerzony z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo biologia oraz do wyboru chemia lub fizyka/fizyka i astronomia
 • KOSMETOLOGIA – poziom podstawowy lub rozszerzony z biologii i z chemii względnie na poziom podstawowy lub rozszerzony z biologii lub z chemii oraz z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii lub z informatyki, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia
 • OPTOMETRIA – OPTYKA OKULAROWA – biologia na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym fizyka/fizyka i astronomia lub chemia lub matematyki
 • PIELĘGNIARSTWO – biologia lub chemia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • POŁOŻNICTWO – biologia lub chemia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • PROTETYKA SŁUCHU – dwa przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka, informatyka
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE – biologia lub chemia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE – biologia na poziomie rozszerzonymi; praktyczny egzamin wstępny z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA – biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub chemia lub fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • ZDROWIE PUBLICZNE – biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub chemia lub fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl

Kontakt

ul. Fredry 10 61-701 Poznań
https://www.ump.edu.pl/

UMP Poznań - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim