Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – oferta studiów podyplomowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza kandydatów do udziału w studiach podyplomowych. Aktualnie w ofercie edukacyjnej znaleźć można aż 15 kierunków!

Uczelnia informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór na następujące studia podyplomowe:

 • Arteterapia – edycja 14
  Trzysemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. Kierownik studiów – dr Mirosława Cylkowska-Nowak
  » Sprawdź szczegóły
 • Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe – edycja 7
  Program dwusemestralnych studiów podyplomowych powstał z myślą o osobach związanych, bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Kierownicy studiów – dr hab. Jacek Karczewski, dr Rafał Staszewski.
  » Sprawdź szczegóły
 • Estetyka Twarzy – edycja 8
  Trzysemestralne studia podyplomowe dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom, posiadającym aktualne prawo wykonywania zawodu. Kierownicy studiów – prof. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, prof. Teresa Matthews-Brzozowska (do edycji 7).
  » Sprawdź szczegóły
 • Fizjoterapia w neurologii dorosłych – edycja 1
  Dwusemestralne studia podyplomowe dla fizjoterapeutów. Zajęcia w ramach I edycji rozpoczęły się w kwietniu, istnieje jednak możliwość dołączenia do grupy. Kierownik studiów – dr Mateusz Romanowski.
  » Sprawdź szczegóły
 • Geriatria i Gerontologia z elementami opieki paliatywnej – edycja 8
  Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych osoby w wieku podeszłym. Kierownik studiów – prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
  » Sprawdź szczegóły
 • Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu – edycja 2
  Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy w obszarze współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kierownik studiów – dr Anna Kostiukow.
  » Sprawdź szczegóły
 • Marketing na rynku farmaceutycznym – edycja 2
  Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania i prawa na rynku farmaceutycznym oraz medycznym. Kierownik studiów – prof. Elżbieta Nowakowska.
  » Sprawdź szczegóły
 • Neurologopedia Kliniczna – edycja 1
  Celem trzysemestralnych studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i odpowiedzialnego prowadzenia terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem koncepcji patient-centered therapy. Studia kierowane do logopedów. Kierownik studiów – dr Mirosława Cylkowska-Nowak.
  » Sprawdź szczegóły
 • Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka – edycja 5
  Celem studiów jest przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Kierownicy studiów – dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.
  » Sprawdź szczegóły
 • Podologia Praktyczna – edycja 1
  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych rozpoczęły się już w kwietniu, istnieje jednak możliwość dołączenia do I edycji! Studia kierowane są do kosmetologów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, czy osób z przygotowaniem podologicznym. Kierownicy studiów – dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, prof. Tomasz Banasiewicz, dr Ewa Pelant.
  » Sprawdź szczegóły
 • Podyplomowe Studia Uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych – edycja 2
  Program studiów został stworzony dla osób pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych. Kierownik studiów – prof. Judyta Cielecka-Piontek.
  » Sprawdź szczegóły
 • Psychodietetyka z elementami immunologii – edycja 2
  Program dwusemestralnych studiów podyplomowych powstał w oparciu o najnowsze światowe trendy łączące obszary psychologii żywienia, dietetyki i immunologii klinicznej oraz edukacji żywieniowej. Kierownicy studiów – dr hab. Jacek Karczewski, prof. Paweł Bogdański.
  » Sprawdź szczegóły
 • Psychologia w medycynie – edycja 1
  Zajęcia w ramach studiów podyplomowych rozpoczęły się już w kwietniu, istnieje jednak możliwość dołączenia do I edycji! Kierunek stanowi uzupełnienie kształcenia medycznego w zagadnienia psychologiczne, które z jednej strony udoskonalają warsztat opieki zdrowotnej nad pacjentem, a z drugiej strony mogą przyczyniać się do rozwoju osobistego profesjonalistów ochrony zdrowia. Kierownik studiów – prof. Ewa Mojs.
  » Sprawdź szczegóły
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej – edycja 42
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu. Kierownik studiów – dr hab. Monika Urbaniak.
  » Sprawdź szczegóły
 • Zioła w Profilaktyce i Terapii – edycja 8
  Dwusemestralne studia podyplomowe pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż wykształcenie farmaceutyczne, a także przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół. Kierownik studiów – prof. Wiesława Bylka.
  » Sprawdź szczegóły

Pytania dotyczące rekrutacji na dany kierunek, kryteriów przyjęć i programu studiów można zadać pracownikom Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego – e-mail: podyplomowe@ump.edu.pltel. 61 854 61 61, – 62 34, -60 20 lub -62 67).

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia