NoweStudia KrakówStudia podyplomoweStudia przyrodniczeStudia techniczne

URK – Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej to 2-semestralne studia podyplomowe, na które prowadzi rekrutację Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Studia podyplomowe na kierunku Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej prowadzi Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK).

2-semestralne studia podyplomowe mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty).

Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w modyfikacji tych powiązań;
  • wiedzy szczegółowej na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska oraz w zarządzaniu gospodarką wodną uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie Prawo Wodne;
  • praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces obliczeniowy, a także kompetencje do wykonywania obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią i gospodarka wodną.

Więcej o tym kierunku studiów podyplomowych i rekrutacji na stronie URK.

Sprawdź inne studia podyplomowe na URK, na które jest obecnie prowadzona rekrutacja!

ZOBACZ TAKŻE: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Rekrutacja na studia w Polsce:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia