Wydział Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Filologia angielska, germanistyka, lingwistyka stosowana angielsko-arabska, filologia polska – to przykładowe kierunki studiów w Bydgoszczy, które poleca kandydatom Wydział Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dowiedz się więcej o prowadzonych kierunkach i odwiedź serwis rekrutacyjny Uczelni. Wybierz studia filologiczne w Bydgoszczy i studiuj na UKW.

Jak wygląda pełna oferta kierunków przygotowana dla tegorocznych maturzystów?

Obejmuje kilku propozycji studiów I stopnia. Na liście:

Warto zwrócić uwagę na możliwość podjęcia studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko-arabska.

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studia pomogą zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego oraz otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes.

Dowiedz się więcej o studiach w opisach kierunków: https://jezykoznawstwo.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_jezykoznawstwa/studia_i_stopnia

Jakie wymagania stawia uczelnia przed kandydatami?

Z zasadami rekrutacji możesz zapoznać się na stronie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sekcji rekrutacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia