Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG to jeden z jedenastu wydziałów, które znajdują się na Uniwersytecie Gdańskim. Uczelnia oferuje łącznie kształcenie na  89 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Interesuje Cię oferta, jaką na nowy rok akademicki przygotował dla kandydatów Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – poznaj kierunki studiów.

Kierunki studiów – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Studia pierwszego stopnia

  • BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA
  • BIOINFORMATYKA
  • FIZYKA
  • FIZYKA MEDYCZNA
  • INFORMATYKA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
  • INFORMATYKA, PROFIL PRAKTYCZNY
  • MATEMATYKA
  • MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH

O innych kierunkach studiów dowiesz się więcej na profilu uczelni w naszym portalu: Uniwersytet Gdański. Dowiedz się więcej o rekrutacji, poznaj opisy kierunków studiów i daj sobie czas, by dobrze wybrać najlepsze studia w Trójmieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia