Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

Wybierasz się na studia z zarządzania w Łodzi? Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji proponuje kandydatom Politechnika Łódzka.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Łódzkiej

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Są to interdyscyplinarne studia inżynierskie, łączące wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz  logistyką.

Studia realizowane są w profilu praktycznym, co oznacza, że wiedza uzupełniana jest 24-tygodniowymi praktykami zawodowymi realizowanymi w korporacjach międzynarodowych i firmach krajowych.

Z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty techniczne oraz związane z zarządzaniem, absolwenci tego kierunku są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.

Gruntowna wiedza z zakresu techniczno-menadżerskiego umożliwia również zakładanie i prowadzenia własnej firmy.

Specjalności:

  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Inżynieria jakości
  • Inżynieria logistyki
  • Inżynieria produkcji

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

Poznaj inne propozycje kierunków w Łodzi i województwie łódzkim

Uczelnie w Łodzi woj. łódzkim
Studia techniczne Łódź
Studia ekonomiczne Łódź
Studia z zarządzania Łódź
Politechnika Łódzka

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia