Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz logistyką.

Studenci poznają zagadnienia związane z:

 • projektowaniem inżynierskim i grafiką (w zakresie projektowania produktu i opakowania),
 • materiałoznawstwem, 
 • zarządzaniem produkcją i usługami,
 • zarządzaniem projektami,
 • ekonomiką produkcji,
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • rachunkiem kosztów dla inżynierów,
 • ergonomią,
 • marketingiem.

Studia realizowane są w profilu praktycznym, co oznacza, że wiedza uzupełniana jest 24-tygodniowymi praktykami zawodowymi realizowanymi w korporacjach międzynarodowych i firmach krajowych.

Specjalności: 

 • inżynieria procesów produkcyjnych,
 • inżynieria jakości,
 • inżynieria logistyki,
 • inżynieria produkcji.

Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty techniczne oraz związane z zarządzaniem, są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich. Gruntowna wiedza z zakresu techniczno-menadżerskiego umożliwia również zakładanie i prowadzenia własnej firmy.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Łódź
Studia z zarządzania Łódź
Politechnika Łódzka

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia