Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia medyczne

Dietetyka w Łodzi

Wybierasz się na studia dietetyczne w Łodzi? Które łódzkie uczelnie wyższe proponują kandydatom studia na kierunku dietetyka?

Dietetyka to kierunek studiów, który prowadzą Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz uczelnie niepaństwowe Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi i Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi. Dowiedz się więcej tych propozycjach.

Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Studia na kierunku dietetyka, proponowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, są prowadzone zarówno w ramach studiów I stopnia, jak i studiów magisterskich uzupełniających. Nauka odbywa się w trybie dziennym, a jej program obejmuje zarówno przedmioty ogólne związane z naukami medycznymi i o zdrowiu, jak i przedmioty specjalistyczne przygotowujące do pracy dietetyka.

Zdrowy styl życia przezywa prawdziwy renesans. Świadomość społeczna związana ze zdrowym odżywianiem jest coraz wyższa. Ponadto dynamicznie rozwija się branża spożywcza, co sprawia, że wzrasta rynkowy popyt na absolwentów, którzy ukończyli studia dietetyczne.

Dietetyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym charakteryzującym się zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmującym nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Program kształcenia wykazuje istotny związek z kierunkiem lekarskim oraz kierunkiem zdrowie publiczne. W programie studiów występuje powiązanie wiedzy z zakresu biologii medycznej, medycyny oraz zdrowia publicznego, która ma istotny wpływ zarówno na stan zdrowia jednostki, jak i społeczeństwa.

Dietetyk łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza, dlatego może pracować zarówno w ośrodkach zdrowia czy szpitalach, jak i w klasycznie rozumianej gastronomii. Absolwent przygotowany jest do pracy wykonawczej w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
 • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
 • zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
 • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Dietetyka w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka w WSBiNoZ w Łodzi wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia.

Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego.

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, badań antropometrycznych, technologii żywności, laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (dietetyków, biologów, chemików, farmaceutów, psychologów).

Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka sportowa,
 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka medyczna.

Kierunek dietetyka w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia