Kierunki studiów WarszawaNoweStudia medyczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Kierunek lekarski w Warszawie

Pod względem możliwości wyboru uczelni kandydaci na kierunek lekarski w Warszawie mają największy wybór spośród miast akademickich w Polsce. Pięć warszawskich uczelnie proponują prestiżowe studia na medycynie. Trzy państwowe i dwie niepaństwowe.

Studia na kierunku lekarskim

Kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie, które trwają sześć lat, czyli 12 semestrów. Na uczelniach realizowane są najczęściej zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W prostej linii prowadzą do zdobycia zawodu lekarza po egzaminie państwowym, stażu a wcześniej uzyskaniu dyplomu uczelni.

Kierunek lekarski na warszawskich uczelniach państwowych

Dwie państwowe warszawskie uczelnie przygotowały dla kandydatów możliwość podjęcia nauki na kierunku lekarskim. Są to Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz UKSW.

Poznaj sylwetkę absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Absolwent zna naukowe podstawy medycyny i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów medycznych leżących w zakresie działań lekarskich. Umie stawiać rozpoznanie i prowadzić leczenie zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach. Potrafi nawiązywać kontakt zarówno z chorym i jego rodziną, jak i członkami zespołu leczącego w celu stworzenia właściwych warunków do efektywnego  leczenia. Zna zasady postępowania profilaktycznego, w tym również popularyzacji wiedzy na temat czynników ryzyka chorób i działań prozdrowotnych.

Drugą uczelnią publiczną, która kształci na kierunku lekarskim jest UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kierunek lekarski na uczelniach niepaństwowych w Warszawie

Dwie warszawskie uczelnie niepaństwowe uzyskały prawo do realizowania studiów na kierunku lekarskim. Są to Uczelnia Łazarskiego oraz Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie.

Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na uczelni znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, Pracowni Nauk Morfologicznych oraz z Centrów Symulacji Medycznej.

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego.

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” na kierunek lekarski w Uczelni Medycznej im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

  • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
  • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
  • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Z zawodem lekarza nieodzownie związany jest prestiż i ogromne zaufanie społeczne, dlatego najlepszymi lekarzami zostają osoby odpowiedzialne, łatwo nawiązujące kontakty i współczujące. Dzięki studiom na kierunku lekarskim nauczysz się jak stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć chorych. Po odbyciu stażu będziesz miał okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

Kierunek lekarski w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia