Kierunki humanistyczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia humanistyczne

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej – poznaj kierunek studiów!

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej to przede wszystkim nauka języków krajów regionu oraz poznawanie dziejów i współczesności jego kultur.

Studenci kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia