Kierunki studiów SzczecinnewStudia społeczneStudia Szczecin

Media i cywilizacja w Szczecinie

Studia na kierunku media i cywilizacja dostarczają studentom szerokiej wiedzy o mediach w wymiarze indywidualnym, lokalnym i globalnym. Poznaj propozycję, którą dla kandydatów na studia przygotował Uniwersytet Szczeciński.

W opisie kierunku studiów media i cywilizacja na Uniwersytecie Szczecińskim dosyć precyzyjnie określony został przedmiot nauki. Napisano: Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach – globalnym, lokalnym i indywidualnym. Studia umożliwiają poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych.

Nauka realizowana jest w ramach specjalności:

  • public relations w mediach współczesnych;
  • archiwistyka

Dzięki studiom na tym kierunku nauczysz się oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział, jakie różnice występują między różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają, jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca, podstaw redakcji tekstów przy wykorzystaniu mediów informatycznych, zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

Absolwenci pracują w:

  • placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
  • instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu,
  • działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
  • komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
  • archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistyka).

Kierunek media i cywilizacja w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia