NaukaNoweZ życia uczelni

Międzynarodowe Centrum Badawcze WODA

Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA to pionierskie przedsięwzięcie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczą Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym oraz Politechniką Krakowską. Projekt narodził się w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak. MCB Woda będzie miało za zadania skupić się na szeroko pojętej tematyce związanej z wodą.

Dnia 7 czerwca 2023 roku o godzinie 12:30, w sali senackiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. Mickiewicza 21), rektorzy trzech krakowskich uczelni, tworzących Związek Uczelni InnoTechKrak podpiszą porozumienie, w wyniku którego zostanie powołane Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA.

Związek Uczelni InnoTechKrak tworzą:

Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA zostanie powołane na mocy Statutu Związku Uczelni InnoTechKrak. MCB WODA koncentruje swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku, czyli racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. W ramach prac podejmowanych przez Centrum, realizowane będą badania w szerokim spektrum zagadnień z dziedziny hydrogeologii, hydrogeochemii i gospodarki wodnej. Prace zmierzają do zintegrowania działań umożliwiających mierzenie i monitorowanie środowiskowego bezpieczeństwa wodnego, redukcji zanieczyszczeń, eliminacji zrzutu ścieków i minimalizacji uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska wodnego.

(Na podstawie informacji prasowej URK)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA KRAKOWSKA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia