Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty 2022

Każdego roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk organizują konkursy PRODOK i PROPAN, których celem jest wyłonienie uczelni oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

W trakcie konkursów ocenie podlegają m.in. rekrutacja do szkół doktorskich, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie. 

Gala Środowiska Akademickiego, podczas której wręczono nagrody PRODOK i PROPAN, odbyła się 19 listopada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kapituła konkursowa przyznała I miejsce oraz tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce

Politechnika Śląska

II miejsce:

Uniwersytet Szczeciński

III miejsce:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN otrzymał Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, wyprzedzając Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

W tym roku wybrano również najaktywniejsze samorządy doktorantów. Wśród uczelni zwyciężył Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę za II miejsce otrzymał Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a III miejsce zajął Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Najaktywniejszym w PAN uznano z kolei Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.

Nagrodą specjalną za liczne dokonania i sukcesy uhonorowano Katarzynę Fedejko-Kaflowską, przewodniczącą Uczelnianej Rady Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia