Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia techniczne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami to atrakcyjna propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą zaktywizować się zawodowo w branży nowoczesnej energetyki lub w branży związanej z odpadami. Studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZEiGO) to inżynierskie studia I stopnia prowadzone przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK. W ramach kierunku dostępne są specjalności:

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

Dzięki studiom absolwent otrzymuje rzetelne przygotowanie i zdobywa wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Potrafi rozwiązać zadania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.

Absolwent potrafi również wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafi projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego.

Po studiach

Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych, inżynierskich i menadżerskich w firmach z sektora energetyki, gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej.

Więcej o kierunku przeczytasz: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia