Politologia w Krakowie

Kierunek politologia to doskonałe studia dla tych wszystkich, którzy chcą zdobyć kompetencje do podjęcia działań w sferze politycznej czy szerzej publicznej. Sprawdzamy, na których uczelniach w Krakowie można studiować nauki o polityce.

W Krakowie maturzyści mogą liczyć na trzy ciekawe propozycje studiów związanych z politologią. Kierunek realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Akademię Ignatianum.

Politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

W ramach kierunku politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie polityką

W ramach pierwszej ścieżki student otrzymuje zaawansowaną wiedzę w zakresie roli i form komunikowania politycznego, a także nabywa umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych.

Na drugiej ścieżce student uzyskuje pogłębioną wiedzę oraz nabywa specjalistyczne umiejętności odnoszące się do zagadnień zarządzania projektami i finansami publicznymi.

Nauki o polityce w Akademii Ignatianum

Uczelnia na kierunku nauki o polityce proponuje swoim studentom trzy ścieżki edukacyjne. Są to:

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Public relations i marketing polityczny
  • Cyberbezpieczeństwo

Studia są bezpłatne i prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Uczelnie prowadzące kierunek politologia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia