Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia medyczne

Położnictwo – studia w Lublinie

Jeśli interesują Cię studia medyczne w Lublinie, a szczególnie kierunek położnictwo, to sprawdź koniecznie, które lubelskie uczelnie proponują go kandydatom!

Studia na kierunku położnictwo prowadzą trzy lubelskie uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Studia na kierunku położnictwo, proponowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w od-niesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.

Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczy się również rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Położnictwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL)

Kierunek położnictwo – propozycja studiów na KUL – przygotowuje do wykonywania zawodu położnej/położnego.

Obowiązkowe praktyki odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia.

Absolwent tego kierunku zdobywa tytuł licencjata, który uprawnia do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, a następnie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Położnictwo na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia na kierunku położnictwo, prowadzone przez ANS Wincentego Pola w Lublinie, umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

Absolwent położnictwa po zakończeniu studiów jest wykwalifikowany do prowadzenia edukacji zdrowotnej, obejmującej przygotowanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowania jej prawidłowego przebiegu i przyjmowanie porodu.

Kierunek położnictwo w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach studiów medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia