Kierunki studiów RzeszównewStudia prawniczeStudia RzeszówTOP RzeszówTop studia

Prawo w Rzeszowie

Gdzie studiować kierunek prawo w Rzeszowie? Przed kandydatami stoi możliwość wyboru uczelni państwowej lub niepaństwowej. Warto poznać oferty studiów prawniczych.

Co roku wiele tysięcy maturzystów stara się o uzyskanie indeksu na kierunku prawo. W latach poprzednich było to w skali kraju ok. 20 tysięcy osób. W Rzeszowie dwie uczelnie proponują studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Uniwersytet Rzeszowski w ramach Kolegium Nauk Społecznych przygotował ofertę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (te są odpłatne).

Studia magisterskie na kierunku prawo proponuje również jedna z rzeszowskich uczelni niepaństwowych Jest nią WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Kierunek prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Celem kształcenia na kierunku prawo jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się ogólna wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełniona o teorię  i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych.

Studia mają przygotować również swoich absolwentów do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Zasady rekrutacji na prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim

  • Przedmiot obowiązkowy: historia lub wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
  • Przedmiot dodatkowy: język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
  • Kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Prawo w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Prawo – studia jednolite magisterskie oparte są na systemie kształcenia aplikacyjnego. Uczelnia od 14 lat z powodzeniem rozwija kształcenie na tym prestiżowym kierunku i jako jedyna niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu kształcąca przyszłych prawników posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Kierunek prawo w Rzeszowie

Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Rzeszowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia