NoweRekrutacja LublinRekrutacja na studiaStudia artystyczneStudia Lublin

Rekrutacja na kierunki plastyczne na Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

Studia artystyczne w Lublinie proponuje głównie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Kandydaci na kierunki plastyczne powinni szczególną uwagę skierować na propozycje przygotowane przez Wydział Artystyczny UMCS.

Wydział Artystyczny UMCS co roku przygotowuje zróżnicowaną ofertę kierunków studiów o charakterze artystycznym. Kandydaci znajdą propozycje studiów plastycznych oraz muzycznych. Nauka realizowana jest w ramach studiów jednolitych magisterskich na dwóch kierunkach: grafika oraz malarstwo. Pozostałe propozycje to studia licencjackie.

Wydział Artystyczny UMCS proponuje kandydatom w zakresie kierunków plastycznych:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia jednolite magisterskie stacjonarne
  • grafika studia jednolite magisterskie stacjonarne
  • malarstwo, studia jednolite magisterskie stacjonarne

W ofercie znaleźć można również propozycję studiów II stopnia. Są to kierunki:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia II st.
  • grafika studia II st. stacjonarne
  • graphic arts II st. studia płatne, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim

Jeśli interesują Cię zasady rekrutacji na te kierunki studiów, czytaj dalej.

Zasady rekrutacji na Wydział Artystyczny UMCS, kierunki plastyczne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:

1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100×70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,

2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70×50 cm do 100×70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne, lub rzeźby – studium postaci (rzeźba wykonana w glinie, wysokość ok. 30 – 40 cm); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; glinę zapewnia uczelnia; narzędzia rzeźbiarskie należy mieć własne. 

Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią oceny punktowej z rysunku (R) i oceny punktowej z malarstwa lub rzeźby (M) i jest obliczany z dokładnością do setnych. W=[R+M]:2

GRAFIKA

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:

1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100×70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,

2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70×50 cm do 100×70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.

Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku grafika ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną oceny punktowej z rysunku  (R) o wadze 2/3 i oceny punktowej z malarstwa (M) o wadze 1/3  i jest obliczany z dokładnością do setnych.  W=[R*2/3+M*1/3]

MALARSTWO

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:

1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100×70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,

2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70×50 cm do 100×70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.

Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku malarstwo ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną oceny punktowej z rysunku (R) o wadze 1/3 i oceny punktowej z malarstwa (M) o wadze 2/3 i jest obliczany z dokładnością do setnych.  W=[R*1/3+M*2/3]

Więcej informacji o kierunkach artystycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Lublin. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia