Kierunki studiów Łódźrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia artystyczneStudia Łódź

Studia artystyczne w Łodzi

Jeżeli interesują Cię studia artystyczne w Łodzi, to sprawdź koniecznie propozycji Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi. Przykładowe kierunki: MALARSTWO, TKANINA I UBIÓR, WZORNICTWO, WOKALISTYKA ESTRADOWA, MUZYKOTERAPIA, AKTORSTWO, REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA.

Studia artystyczne w Łodzi to szansa na podjęcie kierunków, w których można rozwijać swoje uzdolnienia muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz dzięki Szkole Filmowej np. aktorskie, reżyserskie czy scenopisarskie. Ciekawie przedstawia się również propozycja kierunku wzornictwo, który można aktualnie w Łodzi studiować na trzech uczelniach. Jeśli dodać do tego możliwość podjęcia studiów na unikatowych kierunkach: biżuteria, projektowanie ubioru oraz taniec to oferta studiów artystycznych w Łodzi okazuje się jedną z najlepszych w kraju.

Grafika na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Studenci kierunku grafika, który ma w swojej ofercie ASP w Łodzi, na pierwszym roku studiów odbywają obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej (propedeutyka technik graficznych). Celem kształcenia w tej Pracowni jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym. W kolejnych latach studenci dokonują wyboru dwóch pracowni specjalistycznych w taki sposób aby w ciągu całych studiów uzyskać zaliczenie minimum czterech semestrów w pracowni dyplomującej.

Studenci mogą wybierać spośród następujących pracowni:

  • Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej, w której treścią studiów jest szeroko rozumiana problematyka związana z aspektami artystycznymi i technicznymi druku wypukłego oraz powiązanie jej z problematyką utworu czasoprzestrzennego jakim jest książka artystyczna.
  • Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, która daje możliwość poznania i rozwijania tradycyjnych technik druku wklęsłego, jak: sucha igła, miedzioryt, mezzotinta, kolagrafia oraz technik trawionych, jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, a także rzadko stosowanych technik typu: akwatinta solna, lawowana, piaskowa czy technika craclee.
  • Pracownia Technik Litograficznych, w której zakres studiów obejmuje szerokie spektrum technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.
  • Pracownia Sitodruku, której celem jest umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod warsztatowych umożliwiających świadome korzystanie z pełnego zakresu rozwiązań technologicznych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej, aż do stosowania reprodukcji fotograficznej.
  • Pracownia Technik Cyfrowych, której założeniem jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z zastosowaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego oraz oprogramowania i urządzeń peryferyjnych takich jak: skaner, aparat cyfrowy, tablet, ploter, itp.
  • Pracownia Technik Łączonych, której celem jest samodzielne formułowanie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych na drodze poszukiwania oryginalnych rozwiązań ideowych i stylistycznych z wykorzystaniem pełnej gamy możliwości kreacyjno-warsztatowych procesów drukarskich.

Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej

Kierunek wzornictwo, który proponuje kandydatom Politechnika Łódzka, realizuje interdyscyplinarny, autorski program kształcenia, poszerzony o przedmioty techniczne co daje przewagę nad innymi uczelniami, które w swojej ofercie edukacyjnej mają również takie kierunki.

Absolwenci kierunku mają pełnić funkcje wszechstronnie wykształconych projektantów w przemyśle związanym z tekstyliami do wnętrz, odzieżą, modą, komunikacją wizualną i multimediami. Wszechstronność polegać ma na unikalnej koncepcji kształcenia plastycznego i technicznego oraz technologicznego. Studenci mają możliwość samodoskonalenia się i rozwoju w oparciu o wykonanie swoich własnych realizacji korzystając ze zdobytej wiedzy i wyposażenia laboratoriów. Kolejne doświadczenia zdobędą podczas praktyk zawodowych w firmach polskich i zagranicznych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Akademii Muzycznej w Łodzi

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, które prowadzi Akademia Muzyczna w Łodzi, skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).

Studenci zdobywają kompetencje do kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w amatorskim ruchu muzycznym oraz do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.

Absolwenci będą wykazywać się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiadać umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafić współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.

Sztuka operatorska w Szkole Filmowej w Łodzi

Sztuka operatorska to jednolite stacjonarne studia magisterskie, które ma w ofercie Szkoła Filmowa w Łodzi. Trwają one pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego – autora obrazu.

Studenci, pod kierunkiem wybitnych operatorów filmowych, artystów z różnych obszarów sztuki jak również specjalistów z dziedzin humanistyki i techniki, w okresie studiów opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej.

W takcie studiów są organizowane warsztaty filmowe, prowadzone przez znanych artystów i renomowane firmy sprzętowe. Uczelnia stara się również przedstawiać swoim studentom każdą dostępną i nowoczesną technologię stosowaną w kinematografiach i telewizjach światowych.

Film i fotografia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

Kierunek studiów Film i fotografia (studia jednolite magisterskie), który ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, to dokonała propozycja dla przyszłych realizatorów obrazu.

Program kształcenia na tym kierunku zakłada prowadzenie zajęć dydaktycznych za pomocą następujących form: wykładów audytoryjnych, praktycznych zajęć grupowych, indywidualnych ćwiczeń warsztatowych i etiud autorskich, konsultacji projektów, seminariów i warsztatów.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów kierunkowych takich jak: sztuka, technika i technologia operatorska, podstawy pracy z kamerą, scenografia, podstawy reżyserii i montażu, obraz cyfrowy: efekty wizualne i animacja, kolor korekcja, film dokumentalny i reportaż, fotografia, realizacja dźwięku i montażu oraz przedmiotów uzupełniających, miedzy innymi: organizacji produkcji filmowej i tv, wybranych zagadnień filmu krótkometrażowego, antropologii kultury, historii sztuki, filmu i literatury, plastyki, wybranych zagadnień prawa autorskiego, lektoratów języków obcych i innych.

Kandydat może dokonać wyboru specjalności z dyscypliny będącej obszarem jego indywidualnych zainteresowań. Po złożeniu teoretycznej pracy pisemnej i etiudy filmowej absolwent uzyskuje dyplom magistra sztuki.


Uzyskaj szczegółowe informacje o artystycznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Łodzi:

Kierunki studiów artystycznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Łódź. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia