Kierunki studiów Bydgoszczrodzaje studiów BydgoszczStudiaStudia BydgoszczStudia informatyczne

Studia informatyczne w Bydgoszczy

Studia informatyczne w Bydgoszczy oferuje Instytut Informatyki UKW. Bogata w zakresie studiów informatycznych jest również oferta Politechniki Bydgoskiej. Oprócz kierunku informatyka stosowana kandydaci mogą wybrać kierunek teleinformatyka. Studia na kierunku informatyka w różnych konfiguracjach oferują również uczelnie niepubliczne np. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy oraz Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Do studiowania kierunków informatycznych nie potrzeba specjalnych zachęt. Przede wszystkim przesądza o tym los absolwentów. Studia informatyczne to raczej gwarancja szybkiego znalezienia pracy z dobrym wynagrodzeniem. Po studiach informatycznych znaleźć można zatrudnienie jako m.in.:

 • programista aplikacji – w tym WEB i mobilnych,
 • programista oraz administrator baz danych,
 • projektant systemów komputerowych,
 • administrator sieci informatycznej,
 • analityk w placówkach administracji oraz ośrodkach naukowo-badawczych,
 • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych,
 • specjalista informatyk, webmaster.

Informatyka stosowana na Politechnice Bydgoskiej

Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej.

 Studiując Informatykę stosowaną możesz wybrać specjalności:

 • technologie informacyjne
 • programowanie aplikacji biznesowych – tylko na studiach stacjonarnych
 • data science

Teleinformatyka na Politechnice Bydgoskiej

Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej.

Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
 • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych,
 • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
 • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
 • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów
  i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Studia realizowane na specjalności: sieci teleinformatyczne

Informatyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Studia inżynierskie proponowane przez UKW – Instytut Informatyki prezentowane są przez samą uczelnię jako studia, które nie opierają się na zaawansowanej wiedzy matematycznej. Przeczytać możemy:

Informatyka to nie matematyka – na kierunku Informatyka na UKW od lat obalamy mit na temat tego, że dobrym informatykiem może zostać tylko osoba, która ma dobre wyniki z matematyki na poziomie szkoły średniej – TO NIE JEST WARUNEK NIEZBĘDNY. Obecnie można podać wiele przykładów gdzie na stanowiskach programistów, administratorów sieci i innych w IT pracują z powodzeniem osoby, z niskim poziomem przygotowania matematycznego. 

Informatyka na UKW to: nauka programowania obejmuje języki C++, C#, Java, PHP. Na zajęciach wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie Oracle, Solid Works, AutoCad, Derive, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office); z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw.

W ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności – systemy IFS Application, interLAN, GTJ 2000, EdgeCAM.

Kierunki informatyczne na uczelniach niepublicznych w Bydgoszczy

Kierunek informatyka znajduje się w ofercie Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Po ukończeniu kierunku INFORMATYKA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • inżynierii oprogramowania
 • działania systemów komputerowych i operacyjnych
 • technologii sieciowej oraz przedmiotów specjalnościowych
 • ogólnych i specjalistycznych zagadnień informatyki, wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów informatycznych
 • łączenia wiedzy informatycznej z wiedzą z zarządzania, co umożliwi sprawną współpracę ze specjalistami z zakresu biznesu i marketingu
 • działania współczesnych systemów komputerowych oraz pracy w zespołach programistycznych
 • znajomości specjalistycznego języka angielskiego dla informatyków
 • wykorzystywania nabytej wiedzy do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
 • działania współczesnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń z nim współpracujących, a także systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych
 • sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy proponuje informatykę stosowaną oraz studia inżynierskie – projektowanie i technologie www. Siedmio-semestralne studia inżynierskie na obszarze “Programowanie i Technologie WWW” pozwolą ci opanować najnowsze technologie informatyczne z zakresu wytwarzania oprogramowania. Na studiach nauczysz się:

 • Programowania obiektowego w wielu nowoczesnych językach programowania, m.in. C#, Java, PHP.
 • Tworzenia rozbudowanych aplikacji bazodanowych, wykorzystujących technologie MSSQL, MySQL, SQLite.
 • Programowania aplikacji mobilnych w środowisku Android Studio.
 • Tworzenia responsywnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem frameworku Bootstrap.
 • Grafiki komputerowej z ukierunkowaniem na projektowanie interfejsów graficznych użytkownika.
 • Programowania w środowisku Unity, również w projektach dedykowanych do VR/AR.
 • Pracy zespołowej podczas realizacji projektów informatycznych oraz zarządzania projektami z wykorzystaniem metod zwinnego wytwarzania oprogramowania (Scrum, Lean, eXtreme Programming).
 • Wykorzystania układów prototypowych tj. Arduino w projektach informatycznych.
 • Nowoczesnych metod sterowania różnymi urządzeniami, w tym sterowanie za pomocą hełmów EEG, rękawic do wirtualnej rzeczywistości, itp.

Studia na kierunku informatyka stosowana w Wyższej Szkole Gospodarki to okazja do zdobycia kompetencji w różnych obszarach IT, przygotowanie do tworzenia i wdrażania rozwiązań informatycznych, z każdego rodzaju obszaru informatycznego.

Na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz znajdziecie kierunek informatyka w biznesie. Uczelnie oferuje na studiach inżynierskich specjalności:

 • Architekt systemów informatycznych dla biznesu
 • Developer aplikacji mobilnych
 • Inżynier systemów bazodanowych i hurtowni danych

Prowadzone są również studia licencjackie. Tutaj specjalności to:

 • Informatyka w usługach i administracji
 • Front-end-developer
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Z zaprezentowanego zestawienia widać, że oferta kierunków informatycznych w Bydgoszczy jest naprawdę bogata i odpowiada oczekiwaniom kandydatów.

Kierunki studiów informatycznych w Bydgoszczy 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Bydgoszcz. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia