Sukcesy Wydziału Inżynierii Lądowej PK

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ma się czym pochwalić! Kierunki budownictwo i transport na szczytach rankingów, certyfikat KAUT, wyróżnienie PKA… Dowiedz się, dlaczego warto studiować na WIL PK!

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w czołówce wydziałów kształcących przyszłych inżynierów budownictwa i transportu.

  1. Kategoria naukowa A dla prowadzonej dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport

W 2022 roku dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest jednocześnie potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Dla studentów to okazja korzystania z wiedzy wybitnych, aktywnych naukowo  i zaangażowanych profesorów.

  1. Certyfikat KAUT

W 2016 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała akredytację  prowadzonym na WIL kierunkom Budownictwo oraz Transport. Na kierunku Budownictwo Wydział zdobył  akredytację KAUT jako jeden z pierwszych wydziałów w Polsce, na kierunku Transport jako pierwszy w kraju!

Akredytacja prowadzona przez KAUT koncentruje się przede wszystkim na warunkach, jakie ma spełniać jednostka uczelni wyższej prowadząca studia na określonym kierunku, aby zapewnić jak najwyższą jakość kształcenia. Celem akredytacji fakultatywnej jest wskazywanie tych jednostek uczelni, które kształcą na najwyższym poziomie, czyli działanie na rzecz tworzenia elity akademickiej. KAUT od początku dba o to, aby przyznanie akredytacji było traktowane jako wyróżnienie promujące i poświadczające wysokie standardy jakościowe. Przyjęte przez Komisję koncepcje działań eksperckich kładą nacisk na stymulowanie jakości kształcenia, formułowanie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, a także tworzenie mechanizmów ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów.

  1. Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Budownictwo

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku Budownictwo na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzenie przez WIL szerokiej i owocnej współpracy z jednostkami otoczenia zewnętrznego jest ściśle związane z działającą przy Wydziale Radą Przedsiębiorców, skupiającą przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem. Rada ta ma wpływ na kształtowanie programów studiów, stąd osiągane przez studentów efekty uczenia się umożliwiają im posiadanie pełnych kompetencji inżynierskich.

  1. Kierunek Budownictwo na podium

W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2020r. zajął 2 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy. Jest nieocenionym wsparciem w budowaniu kariery zawodowej. Aktualnie Wydział czeka na ogłoszenie wyników edycji 2022.

  1. Kierunek Transport na podium

Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jednym z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został drugą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a tym samym zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z  zakresu transportu! Kierunek utrzymał się na podium w roku 2022.

  1. Stypendia fundowane przez firmy

Rozwijająca się współpraca z otoczeniem gospodarczym, owocująca podpisaniem licznych porozumień, w tym o stypendiach fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwia młodym ludziom start w pracy zawodowej. Jest to comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu. Sponsorami są: m.in. Mota-Engil, PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A.

  1. Sponsorowane konkursy dla studentów

Firmy współpracujące z Wydziałem organizują konkursy m.in. na prace dyplomowe. Laureaci otrzymują wysokie nagrody pieniężne, a nierzadko również  propozycję zatrudnienia.

  1. Utworzenie sal i laboratoriów pod patronatem firm współpracujących z wydziałem

Efektem współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami z otoczenia gospodarczego jest m.in. odnawianie, modernizacja oraz  wyposażanie sal dydaktycznych i laboratoriów komputerowych. Firmy patronujące pomieszczeniom na WIL to: PILETEST, Budimex, Strabag, Peri.

  1. Uruchomienie studiów w języku ukraińskim

W odpowiedzi na rozpoczęty w lutym 2022 r. konflikt zbrojny w Ukrainie i falę uchodźców, która dotarła do Polski, Wydział Inżynierii Lądowej, jako jedyny w Polsce, utworzył od roku akademickim 2022/2023 studia stacjonarne I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport prowadzone w języku ukraińskim. Organizacja przedsięwzięcia jest bardzo złożona, wymaga działań na wielu polach jednocześnie (programy studiów, wszelkie sprawy formalne, stypendia, akademiki, obsługa administracyjna, wsparcie opiekunów), a mimo wszystko w bardzo krótkim czasie… możliwa! Wsparcia uchodźcom, którzy zostaną przyjęci na studia udzielać będą również zaprzyjaźnione z wydziałem firmy.

WIĘCEJ o sukcesach Wydziału na stronie WIL PK

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia