Kierunki studiów GdańskStudia chemiczneStudia Gdańsk

Technologia chemiczna – Politechnika Gdańska

Kierunek technologia chemiczna to doskonała okazja do poznania zasad działania aparatury przemysłowej, a także metod kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.

W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych, procedur analitycznych, badań środowiska lub kontroli jakości surowców.

Wszystko to w ramach trzech specjalności do wyboru: Analityka techniczna i przemysłowa, Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych i Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

W toku studiów absolwent opanuje umiejętności posługiwania się technikami laboratoryjnymi związanymi z syntezą, analizą, wydzielaniem oraz oczyszczaniem związków chemicznych. Nauczy się projektować procesy technologiczne, pozna budowę i działanie różnego rodzaju aparatury przemysłowej, a także metody automatyzacji i kontroli procesów, które stosowane są w produkcji chemicznej.

Dzięki studiom absolwent będzie umiał wykorzystać poznane metody obliczeniowe, eksperymentalne, statystyczne oraz analityczne.

Absolwent posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. W zależności od wybranej specjalności, jest znawcą procesów otrzymywania detergentów, tłuszczów, kosmetyków, tworzyw sztucznych, materiałów funkcjonalnych. Ponadto, zna szeroką gamę procedur analitycznych, wykorzystywanych do badań środowiska, kontroli jakości surowców oraz gotowych wyrobów, a także procedur związanych z ochroną korozyjną materiałów.

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji:

  • matematyka
  • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
  • j. polski
  • j. obcy

Perspektywy zawodowe:

  • praca w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych
  • przemysł syntezy organicznej
  • przedsiębiorstwa innowacyjne
  • instytuty naukowo-badawcze

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Poznaj inne propozycje kierunków: Politechnika Gdańska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia