Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia przyrodnicze

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych w Krakowie

Atrakcyjne studia na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych to oferta przygotowana przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

W dobie powrotu do zainteresowania ziołami, roślinami leczniczymi studiowanie na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych może okazać się szansą na zdobycie unikatowych na rynku pracy kompetencji. Może być początkiem intratnego biznesu związanego z zielarstwem.

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka.

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską.

Student realizuje przedmioty kierunkowe w 4 blokach tematycznych obejmujących: surowce lecznicze oraz technologie uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych; ocenę jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalanie i uszlachetnianie surowca, logistykę i marketing oraz organizację przedsiębiorstwa; podstawy racjonalnego żywienia, właściwości odżywcze i lecznicze roślin oraz metodykę zajęć hortiterapeutycznych; zasady udoskonalania roślin.

Przedmioty obowiązkowe

Technologia informacyjna; kultura, sztuka i tradycja regionu; chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki; biologia komórki; mikrobiologia; podstawy botaniki i zarys; systematyki roślin leczniczych; chemia organiczna z biochemią; genetyka i genomika roślin; podstawy racjonalnego żywienia; fizjologia roślin; surowce lecznicze i prozdrowotne; rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce; żywność funkcjonalna i suplementy diety; nasiennictwo roślin leczniczych i prozdrowotnych; gleboznawstwo; naturalne zasoby roślin leczniczych; ocena jakości surowców i preparatów roślinnych; technologie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych; podstawy uprawy roli i żywienia roślin leczniczych; utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych; roślinne kultury in vitro; inżynieria genetyczna roślin; ekologia i ochrona środowiska; choroby, szkodniki i ochrona roślin leczniczych; ogrodnictwo terapeutyczne; konwencjonalna i molekularna hodowla roślin; ochrona własności intelektualnej; ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa; marketing produktów ziołowych.

Przedmioty fakultatywne

Historia ziołolecznictwa; rośliny w sztukach kulinarnych świata; biblia w kulturze świata; naturalnie występujące organizmy o właściwościach farmakopealnych; wino i cywilizacja; zastosowanie użytkowe technik multimedialnych; biologia nasion; zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe; przechowalnictwo i konserwacja warzyw; aerobiologia; fizjologia plonowania roślin ogrodniczych; podstawy anatomii i fizjologii człowieka; podstawy farmakologii; biologiczna metoda ochrony roślin leczniczych i prozdrowotnych przed chorobami; fizjologia odporności roślin; szkodniki przechowywanych surowców zielarskich; techniki mikroskopowe w biologii roślin; winogrodnictwo; biostymulacja i biofortyfikacja roślin w nowoczesnej produkcji ogrodniczej; metabolity wtórne; permakultura; proekologiczna uprawa roli i roślin; ; zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej; bioakumulacja azotanów i metali ciężkich; analiza instrumentalna; integrowana ochrona roślin ogrodniczych; ogrody zdrowia; pestycydy i technika ochrony; pielęgnacja roślin w ogrodach zdrowia; podstawy analizy statystycznej; reprodukcja nasion roślin leczniczych i prozdrowotnych; rośliny ozdobne do ogrodów sensorycznych; rośliny zielarskie w agroturystyce.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Inżynier technologii rośłin lecznyuczych i prozdrowotnych może podjąć pracę w sektorze ogrodniczym. Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa ogrodniczego, zielarskiego oraz pracy i świadczenia usług w zakładach zielarskich, w produkcji, skupie i przetwórstwie ziół. Absolwent może zajmować się pozyskiwaniem (od plantatorów i zbieraczy) ziół, roślin leczniczych, olejkowych, przyprawowych. Może nadzorować proces suszenia ziół i roślin leczniczych, przy dbałości o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (standaryzacja materiału roślinnego). Może pośredniczyć w sprzedaży ziół. Absolwent może prowadzić działalność doradczą i popularyzatorską w zakresie uprawy i zastosowania roślin leczniczych i prozdrowotnych. Może pracować w laboratoriach stosujących metody pozwalające na ustalenie tożsamości surowców, analizę ilościową i jakościową wybranych związków aktywnych i standaryzację surowca roślinnego.

Rekrutacja – Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Kierunek technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych w Krakowie

Dowiedz się więcej o Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Kraków. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia