Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

uczelnia niepubliczna, Łódź

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

ul. Kamińskiego 21 90-229 Łódź; tel. 42 232 74 99 rekrutacja@uns.lodz.pl; www.uns.lodz.pl
UNS w Łodzi

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Profesjonalna kadra – Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
  • Kameralna atmosfera – Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje.
  • Praktyczny profil studiów – Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje.
  • Dogodna forma – Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie: https://www.uns.lodz.pl

Kierunki studiów - Uczelnia Nauk Społecznych

Rekrutacja

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych: https://uns.lodz.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/

BEZPIECZEŃSTWO:


PEDAGOGIKA SPECJALNA:


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:


PSYCHOLOGIA:


INNE:


Kursy i szkolenia:
 https://uns.lodz.pl/dla-kandydata/kursy-i-szkolenia/

Galeria

Kontakt

ul. Kamińskiego 21 90-229 Łódź tel. 42 232 74 99 rekrutacja@uns.lodz.pl www.uns.lodz.pl

UNS w Łodzi - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Łodzi i województwie łódzkim