Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi członkiem EFQM

Uczelnia Nauk Społecznych, jako pierwsza uczelnia w Polsce, została członkiem prestiżowej organizacji EFQM.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi dołączyła do grona organizacji takich jak Nokia, ABB, BASF, Bosch oraz wielu najlepszych uniwersytetów z całego świata.

Fundacja EFQM to organizacja członkowska, nienastawiona na zysk, która pomaga organizacjom w doskonaleniu z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM – kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30 000 organizacji w Europie.

UNS działa zgodnie z modelem doskonałości EFQM. Znajduje się w elitarnym gronie jedynie 4 organizacji z naszego kraju. Członkostwo w EFQM jest potwierdzeniem realizacji naszych procesów na najwyższym światowym poziomie.

Model Doskonałości EFQM jest oparty na zbiorze europejskich wartości, które po raz pierwszy zostały wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1953 r.) oraz w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej w 1996 roku). Konwencja ta została ratyfikowana przez 47 państw członkowskich Rady Europy, a jej postanowienia zostały włączone do krajowych systemów ustawodawczych.

Model Doskonałości EFQM jest praktycznym narzędziem nienarzucającym gotowych rozwiązań, ale umożliwiającym organizacjom:

  • Ocenę, w jakim miejscu na drodze do doskonałości organizacja się znajduje oraz zrozumienie swoich kluczowych mocnych stron i potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonej wizji i misji.
  • Zapewnienie jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
  • Integrację istniejących i planowanych inicjatyw, unikanie ich dublowania się i identyfikację braków.
  • Zapewnienie podstawowej struktury dla systemu zarządzania organizacją.

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy obejmujący wszystkie obszary zarządzania organizacją

*EFQM – Europejska Fundacja Zarządzania Jakością – https://efqm.org/

(Informacja prasowa UNS w Łodzi)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH W ŁODZI – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia